Blog

Blog

Aj tento rok nás čakajú zmeny. Niektoré potešia viac, iné menej. Tu je 7 najväčších:

Ministerstvo financií predložilo návrh zákona o dani z poistenia, ktorý by mal vstúpiť do platnosti od 1. októbra tohto roka.

Slovenský premiér Róbert Fico tvrdí, že na slovenských súdoch leží vyše 3,6 milióna exekučných spisov. Práve to bol podnet k tomu, aby vládna koalícia vymyslela, čo s tým.

Ste rodičom na rodičovskej dovolenke? Ako si vysporiadať dane, keď čerpáte štátnu sociálnu dávku?

Pracujúci seniori, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo

Viete, že príjmy z výhry patria medzi tzv. pasívne príjmy a nie je možné uplatniť na ne nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a ani sa neposudzujú pre poskytnutie daňového bonusu?

Viete, že pri úmrtí daňovníka vzniká dedičovi povinnosť podať daňové priznanie za zosnulého daňovníka od 1.1. daného roka do dňa úmrtia?

V pošte sa na nás obraciate aj s netradičnými otázkami a preto sme sa rozhodli pátrať po odpovediach. Aby pomohli vám aj ďalším, ktorí riešia podobnú životnú situáciu.

Kedy študenti musia, kedy môžu a kedy nemusia podávať daňové priznanie?

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.