Blog

Blog

V prípade, že ste rezidentom SR a poberáte niektorú z dávok štátnej sociálnej podpory (rodinné prídavky, rodičovský príspevok či materské) zo zahraničia, sú tieto príjmy posudzované ako dávky rovnakého druhu na Slovensku.

Ste umelec či športovec? Ako sa daní váš príjem zo zahraničia?

Ak patríte k tým, na koho sa usmialo šťastie a vyhrali ste v zahraničnej súťaži, mali by ste vedieť, kde sa táto výhra daní. Na Slovensku či v zahraničí?

V Slovenskej republike sú zamestnanci aj podnikatelia povinní platiť zo svojich príjmov deväťnásťpercentnú prípadne dvadsaťpäťpercentnú daň. Vďaka existencii zliav však môžu na daniach zaplatiť o mnoho menej alebo dokonca nič.

Daňový domicil je dokument vyjadrujúci vzťah daňovníka k danému štátu. Je možné vybaviť ho ku konkrétnemu dátumu alebo za obdobie (aj spätne), záleží, čo uvediete v žiadosti.

Veľa Slovákov v zahraničí si kladie otázku, ako je to s daňovým priznaním zo zahraničia? Či musia podávať priznanie aj na Slovensku, ako zamedziť dvojitému zdaneniu a podobne.

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.