Daňové priznanie vo Švajčiarsku

11. Február 2022

Slováci pracujúci vo Švajčiarsku musia alebo môžu podať daňové priznanie, ak mali vo Švajčiarsku príjem zo závislej činnosti.

Kedy zamestnanec musí podať daňové priznanie a kedy nie?


Povinnosť podať daňové priznanie nevzniká všetkým paušálne. Daňovník musí podať daňové priznanie vo Švajčiarsku, ak: 1)

 • výška jeho ročného príjmu presiahla 120 000 CHF;
 • má pracovné povolenie C;
 • vlastní nehnuteľnosť vrátane zahraničnej (platí iba v niektorých kantónoch);
 • má otvorenú živnosť (výkon podnikania)
 • vlastní obchodnú spoločnosť (s.r.o.) - iba v osobitných prípadoch

1) Povinnosť podať daňové priznanie vo Švajčiarsku vzniká pri splnení minimálne jednej podmienky.

Ak daňovník nespĺňa podmienky pre povinnosť podať daňové priznanie, zamestnávateľ na neho vykoná tzv. vyúčtovanie. Títo daňovníci si môžu, ale nemusia podať daňové priznanie. Podanie daňového priznania však môže byť výhodné, pretože môže vzniknúť nárok na preplatok na dani vďaka rôznym daňovým úľavám.

Čo je dobré vedieť o daňovom priznaní vo Švajčiarsku?


Osoby, ktoré majú príjem zo zamestnania vo Švajčiarsku alebo vo Švajčiarsku podnikajú, majú povinnosť podať daňové priznanie. Prvým krokom k podaniu daňového priznania je podanie žiadosti o daňové priznanie. Je dôležité vedieť, že podanie žiadosti o daňové priznanie nejde vziať späť, prípadne zrušiť. Keď je žiadosť podaná, daňovníkovi vzniká povinnosť podať daňové priznanie až do doby, kým neopustí Švajčiarsko.

Možno neviete, že manželské páry, ktoré pracujú vo Švajčiarsku (obaja manželia) podávajú jedno daňové priznanie spoločne, pričom v ňom zohľadnia príjmy oboch manželov.

Ak príjem daňovníka podliehal zrážkovej dani, má možnosť požiadať o podanie daňového priznania do 31. marca. Zrážková daň sa odpočíta od výslednej dane, čím daňovníkovi môže vzniknúť preplatok alebo nedoplatok.

Preplatok sa môže zvýšiť alebo nedoplatok sa môže znížiť uplatnením rôznych daňových odpočtov. Vo Švajčiarsku je možné si uplatniť tieto odpočty z daní:

 1. Platby za alimenty
 2. Platby za školenia nariadené zamestnávateľom
 3. Platby za jasle/materskú školu (škôlku)
 4. Podporovanie blízkej osoby v núdzi
 5. Zaplatené úroky z hypotéky alebo pôžičky (nie leasing)
 6. Cestu do práce motorovým vozidlom (autom), ak počet km/za rok je približne 10 000 km
 7. Náklady na stravovanie nehradené zamestnávateľom (v prípade, že neexistuje možnosť ísť na obednú prestávku domov)
 8. Náklady na lekára, ak suma prekračuje 3–5 % čistej mzdy
 9. Náklady na nutné opravy domu/bytu

Aké dokumenty sú potrebné k spracovaniu daňového priznania?


K spracovaniu daňového priznania je potrebný formulár Lohnausweis, ktorý zamestnanec získa od svojho zamestnávateľa po skončení daňového roka. Okrem tohto dokumentu je nutné doložiť aj koncoročné výpisy zo všetkých bankových účtov daňovníka. Výpisy z bankových účtov sú smerodatné pre priznanie majetkov daňovníka. Daňový úrad preverí skutočnosť, či daňovník zdanil všetky celosvetové majetky a príjmy. V prípade vlastníctva nehnuteľnosti však nepôjde o dvojité zdanenie.

V prípade, že daňovník uplatňuje aj daňové odpočty, musí doložiť aj doklady, ktoré s nimi súvisia, napr. nájomnú zmluvu, faktúry za školenia, jasle/MŠ, potvrdenie z banky o zaplatených úrokoch z hypotéky a pod.

Spracovanie daňového priznania vo Švajčiarsku nechajte na nás. Vyplníte online dotazník na www.neotax.sk. Náš odborník na dane spracuje vaše priznanie a podá ho na daňový úrad.

V prípade, že potrebujete podať daňové priznanie aj na Slovensku, príjem zo Švajčiarska uvediete do aplikácie na www.OnlinePriznanie.sk. Aplikácia vám spracuje slovenské priznanie. Podanie môžete nechať aj v tomto prípade na nás. Podáme ho na daňový úrad za vás prostredníctvom služby E-podanie.