Čo sú príjmy zo zdrojov v zahraničí?

12. Február 2022

V súvislosti s daňovým priznaním sa často stretávame s pojmom „Príjmy zo zdrojov v zahraničí“. Mnohí si práve s týmto slovným spojením nevedia dať rady. Čo presne tento pojem znamená a čo z neho vyplýva pre vás?

Čo sú príjmy zo zdrojov v zahraničí?


Pre identifikáciu pojmu „Príjmy zo zdrojov v zahraničí“ je najskôr potrebné zistiť, či ide o aktívne príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo pasívne príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Aktívny príjem (príjmy z činnosti)


Pri aktívnych príjmoch je rozhodujúce územie, kde sa pracovná činnosť fyzicky vykonávala. Za aktívne príjmy plynúce zo zahraničia sa teda považujú príjmy z činnosti vykonávanej v zahraničí. V tomto prípade teda nie je rozhodujúce kto tento príjem vypláca, ale na akom území sa práca vykonávala.

Príklad č. 1:

Peter pracoval pre zahraničného zamestnávateľa a pracovnú činnosť fyzicky vykonával v zahraničí.

Ide o príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí keďže samotnú prácu vykonával Peter v zahraničí.

Príklad č. 2:

Adam vykonával stavebné práce v zahraničí na zahraničnú živnosť, pričom za prácu mu platila firma so sídlom v zahraničí.

Aj v tomto prípade ide o príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí.

Pasívny príjem (príjmy z nakladania s nehnuteľnosťou a príjmy z nakladania s majetkom)

Príjmy z nakladania s nehnuteľnosťou = príjmy z prenájmu
Príjmy z nakladania s majetkom = úroky, licenčné poplatky…

Pri príjmoch z prenájmu je rozhodujúce umiestnenie nehnuteľnosti. To znamená, že ak je nehnuteľnosť umiestnená v zahraničí, ide o príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí. Pri príjmoch z úrokov je rozhodujúca rezidentúra, tj. štát, ktorý vypláca tento príjem. Čiže ak príjem z úrokov vypláca osoba iného štátu, ide o príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí.

Príklad č. 1:

Alena prenajíma nemeckým študentom svoju nehnuteľnosť umiestnenú v Nemecku.

Ide o príjem zo zdrojov v zahraničí,keďže Alenina nehnuteľnosť je umiestnená v zahraničí (a to bez ohľadu na to, či má alebo nemá zahraničných nájomníkov).

Príklad č. 2:

Adam prenajíma zahraničnej osobe nehnuteľnosť, ktorá je umiestnená v jeho domovskej krajine.

Adamova nehnuteľnosť nie je umiestnená v zahraničí, preto tento príjem nie je považovaný za príjem zo zdrojov v zahraničí.

Príklad č. 3:

Peter získal úroky z vkladov na bankovom účte v zahraničí.

Ide o príjem zo zdrojov v zahraničí, pretože úroky vyplatila Petrovi zahraničná banka.

Neviete presne určiť charakter vášho príjmu?

Kontaktujte nás


Odklad daňového priznania


Ak ste mali príjmy zo zdrojov v zahraničí, výhodou je možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania, a to až o 6 mesiacov. Nezabudnite však požiadať daňový úrad o predĺženie lehoty podaním oznámenia, a to do konca marca.

OnlinePriznanie_sk-01

Viac informácií o odklade daňového priznania nájdete na: našom webe.

Daňové priznanie a príjmy zo zdrojov v zahraničí


V prípade, že ste podali daňové priznanie v zahraničí a máte povinnosť podať daňové priznanie aj vo vašej domovskej krajine, je potrebné uviesť vaše zahraničné príjmy aj v daňovom priznaní domovskej krajiny. V tejto súvislosti sa využijú metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia.

Radi vám pomôžeme s vyplnením daňového priznania. Viac informácií nájdete na www.neotax.eu/sk Daňové priznanie si môžete jednoducho a rýchlo spracovať aj prostredníctvom našej aplikácie OnlinePriznanie.sk.

OnlinePriznanie_sk-08