(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Výzva k podaniu daňového priznania v Nemecku – Erinnerung / Prüfung der Steuerpflicht

18. Február 2022

Podnikáte v Nemecku a obdržali ste výzvu z nemeckého daňového úradu s názvom „Erinnerung príp. Prüfung der Steuerpflicht“?

Daňový úrad posiela výzvu Erinnerung automaticky všetkým podnikateľským subjektom (SZČO, s.r.o), ktorí sú zaregistrovaní na príslušnom daňovom úrade v Nemecku, majú pridelené daňové číslo, resp. Steuernummer a nepodali daňové priznanie v termíne do 31. júla.

Na výzvu je možné reagovať buď odvolaním, alebo podaním daňového priznania. V žiadnom prípade nepodceňujte výzvu ignorovaním. Ako zistíte, či máte podať odvolanie, alebo nemecké daňové priznanie? Existuje niekoľko prípadov, kedy musíte podať daňové priznanie, o ktorých sme písali v článku Pracoval/a som v Nemecku. Musím podať daňové priznanie? Jedným z dôvodov je vznik stálej prevádzkarne v Nemecku, v tomto prípade musíte podať daňové priznanie vždy.


Stála prevádzkareň = Daňové priznanie


„Stála prevádzkareň“: Je podľa Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Nemeckom definovaná v článku 5 ods. 1 a 2 v znení:

Výraz "stála prevádzkareň" označuje v zmysle tejto zmluvy trvalé zariadenie pre podnikanie, v ktorom podnik vykonáva úplne, alebo sčasti svoju činnosť. Výraz "stála prevádzkareň" zahŕňa okrem iného aj stavenisko alebo montáž, ktoré trvajú dlhšie ako 12 mesiacov.

Čo to v praxi znamená?


Ak ste v Nemecku pracovali na jednom mieste (napr. na jednej stavbe) 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo v jej okruhu 50 km vzdušnou čiarou, vzniká na tomto mieste stála prevádzkareň. Ak ste v Nemecku viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, vzniká vám v Nemecku tzv. ekonomicky stála prevádzkareň.

Ako zistiť, či vznikla v Nemecku stála prevádzkareň?


Riešenie je jednoduché. Zostavte si prehľad stavieb, v ktorom zohľadníte jednotlivé roky, v ktorých ste na stavbe v Nemecku pracovali. Napr. ak ste v r. 2019 začali pracovať na stavbe a pokračovali ste na tej istej stavbe aj v rokoch 2020 a 2021, vyplňte prehľad za všetky uvedené roky, teda za rok 2019, 2020 a 2021.

Nezabudnite na termín, ktorý vám v prijatej výzve stanovil nemecký daňový úrad!

Radi vám pomôžeme nielen s podaním daňového priznania, ale aj so získaním potrebných dokumentov, s vytvorením prehľadu stavieb, s vrátením dane, či s odvolaním.

Všetky naše služby pre Nemecko nájdete na našom webe.

Pozrieť služby v Nemecku