(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Výzva k podání daňového přiznání v Německu - Erinnerung / Prüfung der Steuerpflicht

20. únor 2022

Podnikáte v Německu a obdrželi jste výzvu z německého daňového úřadu s názvem „Erinnerung příp. Prüfung der Steuerpflicht“?

Daňový úřad posílá výzvu Erinnerung automaticky všem podnikatelským subjektům (OSVČ, s.r.o), kteří jsou zaregistrováni na příslušném finančním úřadě v Německu, mají přiděleno daňové číslo, resp. Steuernummer a nepodali daňové přiznání v termínu do 31. července.

Na výzvu lze reagovat buď odvoláním, nebo podáním daňového přiznání. V žádném případě nepodceňujte výzvu ignorováním. Jak zjistíte, zda máte podat odvolání, nebo německé daňové přiznání? Existuje několik případů, kdy musíte podat daňové přiznání, o kterých jsme psali v článku Pracoval/a jsem v Německu. Mám povinnost podat daňové přiznání? Jedním z důvodů je vznik stálé provozovny v Německu, v takovém případě přiznání musíte podat vždy.


STÁLÁ PROVOZOVNA = DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ


Stálá provozovna je dle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Německem definována v článku 5 ods. 1 a 2 v znění:

Výraz "stálá provozovna" označuje ve smyslu této smlouvy trvalé zařízení pro podnikání, v němž podnik vykonává zcela nebo zčásti svoji činnost. Výraz "stálá provozovna" zahrnuje mimo jiné i staveniště nebo montáž, které trvají déle než 12 měsíců.

Co to v praxi znamená?


Pokud jste v Německu pracovali na jednom místě (např. na jedné stavbě) 12 po sobě jdoucích měsíců nebo v jejím okruhu 50 km vzdušnou čárou, vzniká na tomto místě stálá provozovna.

Pokud jste v Německu více než 12 po sobě jdoucích měsíců, vzniká vám v Německu tzv. ekonomicky stálá provozovna.

Jak zjistit, zda vznikla v Německu stálá provozovna?


Řešení je jednoduché. Sestavte si přehled staveb, v němž zohledníte dílčí roky, v nichž jste na stavbě v Německu pracovali. Např. pokud jste v r. 2019 začali pracovat na stavbě a pokračovali jste na tentýž stavbě i v rocích 2020 a 2021, vyplňte přehled za všechny uvedené roky, tedy za rok 2019, 2020 a 2021.

Pohlídejte si termín, který vám v přijaté výzvě stanovil německý daňový úřad!

Stále si nejste jisti, jak zpracovat německé daňové přiznání? Rádi vám se zpracováním pomůžeme. Využijte i naše další služby v Německu, třeba pomoc se získáním potřebných dokumentů, s vytvořením přehledu staveb, s vrácením daně nebo s odvoláním.

Všechny naše služby pro Německo naleznete na našem webu.

Podívat se na služby v Německu