Daňové přiznání ve Švýcarsku

10. únor 2022

Češi pracující ve Švýcarsku musí za určitých okolností podat daňové přiznání, pokud měli ve Švýcarsku příjem ze závislé činnosti.

Kdy zaměstnanec musí podat daňové přiznání a kdy ne?


Povinnost podat daňové přiznání nevzniká všem paušálně. Poplatník musí podat daňové přiznání ve Švýcarsku, pokud: 1)

 • výše jeho ročního příjmu přesáhla 120 000 CHF;
 • má pracovní povolení C;
 • vlastní nemovitost včetně zahraniční (platí pouze v některých kantonech);
 • má otevřenou živnost (výkon podnikání);
 • vlastní obchodní společnost (s.r.o.) - pouze ve zvláštních případech.

1) Povinnost podat daňové přiznání ve Švýcarsku vzniká při splnění minimálně jedné podmínky.

Pokud poplatník nesplňuje podmínky pro povinnost podat daňové přiznání, zaměstnavatel za něj provede tzv. vyúčtování. Tito poplatníci si mohou, ale nemusí podat daňové přiznání. Podání daňového přiznání však může být výhodné, protože může vzniknout nárok na přeplatek na dani díky různým daňovým úlevám.

Co je dobré vědět o daňovém přiznání ve Švýcarsku?


Osoby, které mají příjem ze zaměstnání ve Švýcarsku nebo ve Švýcarsku podnikají, mají povinnost podat daňové přiznání. Prvním krokem k podání daňového přiznání je podání žádosti o daňové přiznání. Je důležité vědět, že podání žádosti o daňové přiznání nelze vzít zpět, případně zrušit. Když je žádost podána, poplatníkovi vzniká povinnost podávat daňové přiznání až do doby, než opustí Švýcarsko.

Možná nevíte, že manželské páry, které pracují ve Švýcarsku (oba manželé) podávají jedno daňové přiznání společně, přičemž v něm zohlední příjmy obou manželů.

Pokud příjem daňového poplatníka podléhal srážkové dani, má možnost požádat o podání daňového přiznání do 31. března. Srážková daň se odečte od výsledné daně, čímž poplatníkovi může vzniknout přeplatek nebo nedoplatek.

Přeplatek se může zvýšit nebo nedoplatek se může snížit uplatněním různých daňových odpočtů. Ve Švýcarsku lze uplatnit tyto odpočty z daní:

 1. Platby za alimenty
 2. Platby za školení nařízené zaměstnavatelem
 3. Platby za jesle/mateřskou školu (školku)
 4. Podporování blízké osoby v nouzi
 5. Zaplacené úroky z hypotéky nebo půjčky (ne leasing)
 6. Cestu do práce motorovým vozidlem (autem), pokud počet km/za rok je přibližně 10 000 km
 7. Náklady na stravování nehrazené zaměstnavatelem (v případě, že neexistuje možnost jít na polední přestávku domů)
 8. Náklady na lékaře, pokud částka překračuje 3–5 % čisté mzdy
 9. Náklady na nutné opravy domu/bytu

Jaké dokumenty jsou potřebné ke zpracování daňového přiznání?


Ke zpracování daňového přiznání je potřebný formulář Lohnausweis, který zaměstnanec získá od svého zaměstnavatele po skončení daňového roku. Kromě tohoto dokumentu je nutné doložit výpisy ze všech bankovních účtů ke konci roku poplatníka. Výpisy z bankovních účtů jsou směrodatné pro přiznání majetků poplatníka. Daňový úřad prověří skutečnost, zda poplatník zdanil všechny celosvětové majetky a příjmy. V případě vlastnictví nemovitosti však nejde o dvojí zdanění.

V případě, že daňový poplatník uplatňuje i daňové odpočty, musí doložit i doklady, které s nimi souvisejí, například. nájemní smlouvu, faktury za školení, jesle/MŠ, potvrzení z banky o zaplacených úrocích z hypotéky apod.

Zpracování daňového přiznání ve Švýcarsku nechte na nás. Vyplníte online dotazník na www.neotax.cz. Náš odborník na daně zpracuje vaše přiznání a podá jej na finanční úřad.

V případě, že potřebujete podat daňové přiznání i v ČR, příjem ze Švýcarska uvedete do aplikace na www.OnlinePriznani.cz. Aplikace vám zpracuje české přiznání. Podání můžete nechat i v tomto případě na nás.