Přestal jsem splňovat podmínky režimu paušální daně. Podat nebo nepodat daňové přiznání? Co mám dělat?

1. únor 2022

Pokud u OSVČ nastaly změny, díky kterým přestala splňovat podmínky paušální daně, je poplatník povinen podat daňové přiznání. Jakých změn se to týká? Jak podat daňové přiznání?

OSVČ v režimu paušální daně vykonávají výdělečnou činnost (podnikají), přičemž odvádí jednu platbu v rámci tzv. paušální daně. Tato platba obsahuje:

 • zálohy na zdravotní pojištění,
 • zálohy na sociální pojištění,
 • daň z příjmu.

Co dělat v případě, že se OSVČ v režimu paušální daně zaměstná nebo má i jiný příjem např. z pronájmu?


Podmínky pro vstup do režimu paušální daně pro rok 2022 jsou:

 • příjem do 1 000 000 Kč,
 • poplatník nesmí být zaměstnán,
 • poplatník nesmí být plátce DPH,
 • poplatník nesmí být v insolvenčním řízení,
 • příjmy z pronájmu nebo ostatních příjmů nesmí přesáhnout 15 000 Kč (za rok).

Z toho plyne, že pokud se OSVČ v průběhu roku zaměstná, stane se plátcem DPH, má příjem z pronájmu nebo jiné příjmy vyšší než 15 000 Kč za rok, přestává plnit podmínky paušální daně.

V tomto případě platí, že musí podat daňové přiznání, včetně přehledů pro pojišťovny.

Příklady, kdy poplatník nesplňuje režim paušální daně v roce 2022


 • OSVČ je zároveň zaměstnancem,
 • OSVČ pracuje také na dohodu,
 • OSVČ má jiné příjmy, např. příjem z prodeje nemovitosti,
 • OSVČ má příjem z pronájmu, přičemž ten je vyšší než 15 000 Kč/ rok,
 • OSVČ má vysoké příjmy a musel se stát plátcem DPH,
 • OSVČ má vysoké příjmy nad 1 000 000 Kč*,
 • OSVČ je v insolvenčním řízení.
*Přechodná ustanovení stanoví, že plátcem DPH se nestanou osoby povinné k dani, které za období, které končí v měsíci listopad 2022 nebo prosinec 2022, přesáhnou obrat 1 000 000 Kč, ale nepřesáhnou obrat 2 000 000 Kč. Pokud tyto osoby nepodají přihlášku k registraci k DPH do zákonné lhůty pro podání této přihlášky, plátcem se nestanou. Více na: Finanční správa CZ.


Změny v roce 2023


Nejdůležitější změnou je výše příjmu, která se zvedla o 100 %. To znamená, že vstup do režimu paušální daně je od roku 2023 zvýšen na 2 miliony korun. Kromě toho se zvýšila částka příjmů z pronájmu nebo z ostatních příjmů, a to z původních 15 000 Kč (za rok) na 50 000 Kč (za rok).

Přečtěte si také:

Paušální daň v roce 2023

OSVČ mohli od 1. ledna 2022 přejít na tzv. paušální daň. Ti, kteří tuto možnost využili, platí měsíční zálohy k paušální dani.


Jak postupovat při vyplnění daňového přiznání, pokud jste byli přihlášeni k paušální dani?


Řešením je vyplnit daňové přiznání v naší chytré aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz.

 • Ve 3. kroku s příjmy označte otázku: Byl/a jsem část roku 2022 přihlášen/a k paušální dani?
 • Uveďte měsíce, v nichž jste byl/a v režimu paušální daně.

byla_jsem_cast_roku_2022_prihlasena_k_pausalni_dani

 • Podáním daňového přiznání máte opět nárok na slevy na dani. Ty uplatníte ve 4. kroku aplikace.
 • V 5. kroku s přehledy započítejte do celkem zaplacených záloh na zdravotní pojištění také zálohy zaplacené v paušálním režimu (2 627 Kč měsíčně). Do pole Celkem zaplacené zálohy na zdravotní pojištění tedy sečtěte zálohy zaplacené paušálním režimu a ty, které jste zaplatili po vystoupení z paušálního režimu.

Prehledy_OSVC

 • Stejně postupujte také u sociálního pojištění, kde uvedete i zaplacené zálohy v paušálním režimu (3 267 Kč měsíčně).

informace_pro_cssz

Aplikace na OnlinePřiznání.cz vám připraví daňové přiznání, ve kterém bude zohledněn i režim paušální daně. Můžete si jej stáhnout ve formátu PDF nebo XML. Pokud budete chtít, podáme ho za vás.

Zpracovat daňové přiznání