(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Přestal jsem splňovat podmínky režimu paušální daně. Podat nebo nepodat daňové přiznání? Co mám dělat?

01. únor 2022

Pokud u OSVČ nastaly změny, díky kterým přestala splňovat podmínky paušální daně, je poplatník povinen podat daňové přiznání. Jakých změn se to týká? Jak podat daňové přiznání?

OSVČ v režimu paušální daně vykonávají výdělečnou činnost (podnikají), přičemž odvádí jednu platbu v rámci tzv. paušální daně. Tato platba obsahuje:

 • zálohy na zdravotní pojištění
 • zálohy na sociální pojištění
 • daň z příjmu

Všechno o paušální dani si přečtěte v článku: Paušální daň v roce 2022


Co dělat v případě, že se OSVČ v režimu paušální daně zaměstná nebo má i jiný příjem např. z pronájmu?


Podmínky pro vstup do režimu paušální daně jsou:

 • příjem do 1 000 000 Kč;
 • poplatník nesmí být zaměstnán;
 • poplatník nesmí být plátce DPH;
 • poplatník nesmí být v insolvenčním řízení;
 • příjmy z pronájmu nebo ostatních příjmů nesmí přesáhnout 15 000 Kč (za rok).

Z toho plyne, že pokud se OSVČ v průběhu roku zaměstná, stane se plátcem DPH, má příjem z pronájmu nebo jiné příjmy vyšší než 15 000 Kč za rok, přestává plnit podmínky paušální daně.

V tomto případě platí, že musí podat daňové přiznání, včetně přehledů pro pojišťovny.

Příklady, kdy poplatník nesplňuje režim paušální daně


 • OSVČ je zároveň zaměstnancem,
 • OSVČ pracuje také na dohodu,
 • OSVČ má jiné příjmy, např. příjem z prodeje nemovitosti,
 • OSVČ má příjem z pronájmu, přičemž ten je vyšší než 15 000 Kč/ rok,
 • OSVČ má vysoké příjmy a musel se stát plátcem DPH,
 • OSVČ má vysoké příjmy nad 1 000 000 Kč,
 • OSVČ je v insolvenčním řízení.

Jak postupovat při vyplnění daňového přiznání, pokud jste byli přihlášeni k paušální dani?

Řešením je vyplnit daňové přiznání v naší chytré aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz.

 • Ve 3. kroku s příjmy označte otázku: Byl/a jsem část roku 2021 přihlášen/a k paušální dani?
 • Uveďte měsíce, v nichž jste byl/a v režimu paušální daně.

pausalni%20dan

 • Podáním daňového přiznání máte opět nárok na slevy na dani. Ty uplatníte ve 4. kroku aplikace.
 • V 5. kroku s přehledy započítejte do celkem zaplacených záloh na zdravotní pojištění také zálohy zaplacené v paušálním režimu (2 393 Kč měsíčně). Do pole Celkem zaplacené zálohy na zdravotní pojištění tedy sečtěte zálohy zaplacené paušálním režimu a ty, které jste zaplatili po vystoupení z paušálního režimu.

pausalni%20dan%20ZP

 • Stejně postupujte také u sociálního pojištění, kde uvedete i zaplacené zálohy v paušálním režimu (2 976 Kč měsíčně).

pausalni%20dan%20CSSZ

Zpracovat daňové přiznání


Aplikace vám připraví daňové přiznání, ve kterém bude zohledněn i režim paušální daně. Můžete si jej stáhnout ve formátu PDF nebo XML. Pokud budete chtít, podáme ho za vás.