(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Studentům se vyplatí podat daňové přiznání

24. leden 2023

Studenti pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), mají možnost získat zpět zaplacenou daň. Víme jak.

Dle toho, o jakou brigádu se jedná, mají uzavřenou dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Pro mnoho studentů je pak výhodné podat daňové přiznání a získat daně zpět.

Podáním daňového přiznání lze ušetřit na daních. Jak získat daně zpět?


V aplikaci pro zpracování daňového přiznání, určené i pro studenty, uvede student svůj celkový příjem za poslední rok. Pokud měl více brigád (u více zaměstnavatelů), vybere jejich počet. Z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů vyplní příslušná pole. Pro studenta je výhodné uplatnit si slevu na dni. K tomu potřebuje potvrzení o studiu (pokud nemá potvrzení o studiu, slevu na studenta si nemůže uplatnit). Slevu na poplatníka aplikace uplatní sama automaticky. V posledním kroku vyplní osobní údaje.

Na co nezapomenout


K vrácení daně je důležité:

  • vyplnit daňové přiznání na OnlinePřiznání.cz,
  • opsat údaje z řádku 08 z potvrzení o zdanitelných příjmech,
  • podat daňové přiznání do 3. 4. 2023,
  • připojit potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele, které tvoří povinnou přílohu daňového přiznání.

orez-potvrzeni%20%281%29

Příklad č. 1:

Věra je studentka. V roce 2022 pracovala na dohodu o pracovní činnosti. U zaměstnavatele podepsala prohlášení k dani. Její roční příjem z dohody byl 3 499 Kč. Zaměstnavatel jí odvedl ze mzdy 525 Kč jako zálohu na daň. Věra neodvádí odvody na zdravotní a sociální pojištění, protože splňuje hrnici příjmu do 3 499 Kč.

Jelikož Věra podepsala prohlášení k dani, má nárok na vrácení sražené daně a rovněž má nárok na uplatnění slevy na studenta. Vznikne jí přeplatek ve výši 525 Kč, který jí finanční úřad vrátí na základě podaného daňového přiznání.

Jak bude Věra postupovat, chce-li dostat zpět přeplatek?

Věra v aplikaci na OnlinePřiznání.cz vyplní příjem z dohody a zaplacenou daň. Aplikace její daně vypočítá sama.

Údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech doplní do daňového přiznání:

studenti

Pro uplatnění slevy na studenta zaškrtne pole Student a vybere možnost, kolik měsíců v daném roce byl/a studentem:

student_sleva

Příklad č. 2:

Jana je studentka. V roce 2022 pracovala na dohodu o provedení práce. U zaměstnavatele podepsala prohlášení k dani. Její roční příjem z dohody byl 10 001 Kč. Zaměstnavatel jí odvedl ze mzdy 1 515 Kč jako zálohu na daň. Jana měsíčne odvádí odvody na sociální pojištění ve výši 650 Kč a na zdravotní pojištění ve výši 450 Kč.

Jelikož Jana podepsala prohlášení k dani, má nárok na vrácení sražené daně a rovněž má nárok na uplatnění slevy na studenta. Vznikne jí přeplatek ve výši 1 515 Kč, který jí finanční úřad vrátí na základě podaného daňového přiznání.

Jak bude Jana postupovat, chce-li dostat zpět přeplatek?

Jana v aplikaci na OnlinePřiznání.cz vyplní příjem z dohody a zaplacenou daň. Aplikace její daně vypočítá sama.

Údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech doplní do daňového přiznání:

studentka_jana

Pro uplatnění slevy na studenta zaškrtne pole Student a vybere možnost, kolik měsíců v daném roce byl/a studentem:

student_sleva

Studenti si daňové přiznání vyplní rychle a jednoduše v naší online aplikaci na OnlinePřiznání.cz

Vyplnit daňové přiznání v online aplikaci