(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Studentům se vyplatí podat daňové přiznání

24. leden 2023

Studenti pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), mají možnost získat zpět zaplacenou daň. Víme jak.

Dle toho, o jakou brigádu se jedná, mají uzavřenou dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Pro mnoho studentů je pak výhodné podat daňové přiznání a získat daně zpět.

Podáním daňového přiznání lze ušetřit na daních. Jak získat daně zpět?


V aplikaci pro zpracování daňového přiznání, určené i pro studenty, uvede student svůj celkový příjem za poslední rok. Pokud měl více brigád (u více zaměstnavatelů), vybere jejich počet. Z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů vyplní příslušná pole. Pro studenta je výhodné uplatnit si slevu na dni. K tomu potřebuje potvrzení o studiu (bez potvrzení o studiu tuto slevu nelze uplatnit). Slevu na poplatníka aplikace uplatní sama automaticky. V posledním kroku vyplní osobní údaje.

Na co nezapomenout?


K vrácení daně je důležité:

  • vyplnit daňové přiznání na OnlinePřiznání.cz,
  • opsat údaje z řádku 08 z potvrzení o zdanitelných příjmech,
  • podat daňové přiznání do 3. 4. 2023,
  • připojit potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele, které tvoří povinnou přílohu daňového přiznání (v případě více zaměstnavatelů je třeba doložit potvrzení od každého z nich).

orez-potvrzeni%20%281%29

Příklad č. 1:

Věra je studentka. V roce 2022 pracovala na dohodu o pracovní činnosti. U zaměstnavatele podepsala prohlášení k dani. Její měsíční příjem z dohody byl 3 499 Kč (roční příjem 3499 × 12 = 41 988 Kč). Zaměstnavatel jí srazil zálohu na daň ve výši 6 298 Kč (3499 × 15 % × 12). Odvody na zdravotní a sociální pojištění neodváděla, protože její měsíční pŕíjem byl nižší než 3 500 Kč.

Jelikož Věra podepsala prohlášení k dani, má nárok na vrácení sražené daně a rovněž má nárok na uplatnění slevy na studenta. Vznikne jí přeplatek ve výši 6 298 Kč, který jí finanční úřad vrátí na základě podaného daňového přiznání.

Jak bude Věra postupovat, chce-li dostat přeplatek zpět?

Věra v aplikaci na OnlinePřiznání.cz vyplní příjem z dohody a zaplacenou daň. Aplikace její daně vypočítá sama.

Údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech doplní do daňového přiznání takto:

Vera

Pro uplatnění slevy na studenta zaškrtne pole Student a vybere možnost, kolik měsíců v daném roce byl/a studentem:

student_sleva

Příklad č. 2:

Jana je studentka. V roce 2022 pracovala na dohodu o provedení práce. U zaměstnavatele podepsala prohlášení k dani. Její hrubý příjem z dohody byl 10 001 Kč (roční příjem 10 001 × 12 = 120 012 Kč). Zaměstnavatel jí srazil ze mzdy 18 002 Kč jako zálohu na daň. Jana měsíčne odvádí odvody na sociální pojištění ve výši 650 Kč a na zdravotní pojištění ve výši 450 Kč.

Jelikož Jana podepsala prohlášení k dani, má nárok na vrácení sražené daně a rovněž má nárok na uplatnění slevy na studenta. Vznikne jí přeplatek ve výši 18 002 Kč, který jí finanční úřad vrátí na základě podaného daňového přiznání (pokud by Jana měsíčně vydělala více, než je těsně nad limitem, např. 20 000 Kč, neměla by nárok na vrácení celé částky, protože položka na poplatníka v tomto případě nepokryje celou daňovou povinnost).

Jak bude Jana postupovat, chce-li dostat zpět přeplatek zpět?

Jana v aplikaci na OnlinePřiznání.cz vyplní příjem z dohody a zaplacenou daň. Aplikace její daně vypočítá sama.

Údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech doplní do daňového přiznání:

Jana

Pro uplatnění slevy na studenta zaškrtne pole Student a vybere možnost, kolik měsíců v daném roce byl/a studentem:

student_sleva

Vrácení daně není nic složitého, pokud si je zpracujete v online aplikaci na OnlinePřiznání.cz. Připravíme vám hotové daňové přiznání za pár minut, které stačí podat na finanční úřad.

Vyplnit daňové přiznání v online aplikaci