(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Autorské honoráře do 10 000 Kč měsíčně. Jak je zdanit?

11. srpen 2021

Baví vás vytváření digitálního obsahu? Jak zdanit autorské honoráře, pokud píšete pouze občas nebo nárazově?

Jako jsme již informovali v článku Autorské honoráře, zdanění autorských honorářů může být:

  • srážkovou daní do příjmu 10 000 Kč měsíčně
  • podáním daňového přiznání při honoráři vyšším než 10 000 Kč měsíčně

Jsem na rodičovské dovolené. Autorský příjem do 10 000 Kč je můj jediný příjem.

V případě, že máte jako autor příjem do 10 000 Kč, váš honorář podléhá srážkové dani ve výši 15 %. Tu za vás odvede provozovatel webu, nakladatelství, vydavatelství atd. a vy dostanete mzdu již zdaněnou. Nevzniká ani povinnost registrace k platbě záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Pokud tedy tvoříte digitální obsah pouze občas nebo příležitostně a váš honorář v daném roce nepřekročil hranici 10 000 Kč ani v jeden měsíc, nemáte povinnost podat daňové přiznání s uvedením autorského honoráře, pokud u vás platí:

  • Celkový příjem ze zaměstnání za rok 2021 nepřekročil 6 000 Kč.
  • Celkový příjem z jiné činnosti za rok 2021 nepřekročil 15 000 Kč.

Rovněž nedaní autorské honoráře studenti, důchodci, nezaměstnaní bez dalších příjmů.

Autorský příjem do 10 000 Kč je můj vedlejší příjem. Můj hlavní příjem je ze zaměstnání.

Pokud je příjem ze zaměstnání vyšší než 6 000 Kč ročně, daně si zaměstnanec vyspořádá:

  • podáním ročního zúčtování zaměstnavatelem
  • podáním daňového přiznání ve vlastní režii

Pokud autor a současně zaměstnanec podává daňové přiznání sám, v aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz uvádí příjem ze zaměstnání na základě potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. Autorský honorář měl po celý rok do výši 10 000 Kč měsíčně. Tento příjem byl již zdaněn 15% srážkovou daní a do daňového přiznání se neuvádí.