(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Autorské honoráře nad 10 000 Kč měsíčně. Jak je zdanit?

Aktualizováno: 20. leden 2023
Publikováno: 13. srpen 2021

Tvoříte digitální obsah? Jak zdanit autorské honoráře, pokud váš obsah tvoříte často a vaše tvorba je žádaná?

Jako jsme již informovali v článku Autorské honoráře, zdanění autorských honorářů může být:

  • srážkovou daní do příjmu 10 000 Kč měsíčně,
  • podáním daňového přiznání při honoráři vyšším než 10 000 Kč měsíčně.

Jsem na volné noze. Můj měsíční příjem je nad 10 000 Kč. Jiný příjem nemám.


Pokud příjem z autorských honorář přesáhne 10 000 Kč měsíčně, není možné tento příjem zdanit srážkovou daní a vyplácet již zdaněný. Autor má povinnost registrovat se na zdravotní pojišťovně a ČSSZ, nemusí se ale registrovat na živnostenském úřadě. Pojišťovnám oznámí svoji výdělečnou činnost. Měsíčně dostává mzdu od různých provozovatelů webů, kde svoje díla publikuje, v plné výši bez zdanění.

V případě, že příjem autora přesáhne 10 000 Kč jen v některých měsících, autor uvede výkon činnosti OSVČ pouze v měsících, kdy došlo k překročení limitu 10 000 Kč. Z přehledu vyplyne, jestli vůbec, případně v jaké výši je povinen zaplatit za rok pojištění a jestli, případně v jaké výši je povinen platit v dalším roce zálohy na pojištění. Jako OSVČ se případně může dobrovolně přihlásit i k nemocenskému pojištění. Po skončení zdaňovacího období má povinnost podat daňové přiznání a přehledy pro pojišťovny. Daňové přiznání a přehledy pro pojišťovny si autor hravě zpracuje prostřednictvím aplikace na www.OnlinePřiznání.cz.

Jak na to?

V aplikaci vybere příjem z podnikání a doplní příjem. Na autorské honoráře lze uplatnit 40% paušál nebo skutečné výdaje. Je na autorovi, kterou variantu výdajů si vybere. Výhodnější může být paušál. Paušální výdaje aplikace doplní sama, skutečné výdaje doplní autor sám.

Pro zpracování přehledů uvede měsíce, ve kterých byl výkon výdělečné činnosti vyšší než 10 000 Kč (pokud se stane, že v některém měsíci příjem nepřesáhl 10 000 Kč, na tento měsíc se výkon výdělečné činnosti nevztahuje). Dále doplní zaplacené zálohy na zdravotní a sociální pojištění, pokud nějaké platil. Po doplnění osobních údajů aplikace zpracuje daňové přiznání včetně přehledů pro pojišťovny.

Podobně zdaňují svůj příjem i maminky na rodičovské dovolené, studenti a důchodci, jejichž příjem z autorských honorářů přesáhl 10 000 Kč a jiný příjem nemají.

Rodičovský příspěvek a důchod nejsou zdanitelnými příjmy a do daňového přiznání se neuvádí.


Jsem na volné noze. Můj měsíční příjem je nad 10 000 Kč. Mám i příjem ze zaměstnání.


Pokud jste zaměstnancem a zároveň jste na volné noze s autorským příjmem nad 10 000 Kč, jsou dvě možnosti, jak zdanit tento příjem:

  • zaměstnavatel vykoná roční zúčtování a zohlední i autorský honorář,
  • autor (zaměstnanec) podá daňové přiznání sám.

Jak na to?

V aplikaci autor vybere příjem ze zaměstnání a doplní údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že autor nemá živnostenské oprávnění, autorský příjem musí uvést jako příjem z podnikání. V aplikaci vyplní příjem z podnikání a doplní jeho výši. Na autorské honoráře lze uplatnit pouze 40% paušál, který se vztahuje pouze na autorská díla, a nebo skutečné výdaje. Je na autorovi, kterou variantu výdajů si vybere. Výhodnější může být paušál. Paušální výdaje aplikace doplní sama, skutečné výdaje doplní autor sám.

Pro zpracování přehledů uvede měsíce, ve kterých byl výkon výdělečné činnosti vyšší než 10 000 Kč (pokud se stane, že v některém měsíci příjem nepřesáhl 10 000 Kč, na tento měsíc se výkon výdělečné činnosti nevztahuje). Dále doplní zaplacené zálohy na zdravotní a sociální pojištění, pokud nějaké platil. Po doplnění osobních údajů aplikace zpracuje daňové přiznání včetně přehledů pro pojišťovny.

Podobně zdaňují svůj příjem i OSVČ, jejichž příjem z autorských honorářů přesáhl 10 000 Kč a mají i jiný příjem z podnikání. V aplikaci si OSVČ vybere dvě výdělečné činnosti.

Příjem z autorských honorářů si zpracujete v naší jednoduché online aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz.

Zdanit příjem z autorských honorářů