(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Rodičovský příspěvek z Německa (Elterngeld)

Aktualizováno: 14. leden 2023
Publikováno: 2. září 2022

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek z Německa a co je potřebné k jeho získání?

Rodičovský příspěvek (Elterngeld)


Rodičovský příspěvek zajišťuje ekonomickou existenci rodin v době péče o dítě. Je pokračováním mateřské dávky. V Německu existují tři varianty rodičovského příspěvku, a to:

 • Elterngeld, resp. základní rodičovský příspěvek,
 • ElterngeldPlus, resp. rodičovský příspěvek plus,
 • Partnerschaftsbonus, resp. partnerský bonus.


Základní rodičovský příspěvek (Elterngeld)


Základní rodičovský příspěvek lze pobírat 12 měsíců v částce od 300 € do 1 800 €. K základnímu rodičovskému příspěvku, resp. k době 12 měsíců lze získat další dva tzv. „partnerské měsíce”. Nárok na 2 partnerské měsíce navíc mají oba rodiče za předpokladu, že má alespoň jeden z nich dva měsíce po porodu nižší příjem než před ním. O rodičovský příspěvek mohou žádat oba rodiče, přičemž jednotlivé měsíce si mohou rozdělit mezi sebou (jeden rodič může uplatnit na sebe min. 2 a max. 12 měsíců).

Základní rodičovský příspěvek lze pobírat jen v prvních 14. měsících života dítěte (kromě výjimek, které se vztahují na předčasně narozené děti).


Rodičovský příspěvek plus (ElterngeldPlus)


Rodičovský příspěvek plus je rozložení základního příspěvku na delší období s poloviční výši příspěvku. Jeden měsíc základního příspěvku se rovná dvěma měsícům příspěvku plus. Příspěvek plus je tedy možné pobírat až 28 měsíců (12  základních měsíců + 2 partnerské měsíce × 2) v částce od 150 € do 900 €.

Partnerský bonus (Partnerschaftsbonus)


Jedná se o 4 dodatečné měsíce rodičovského příspěvku plus. Dodatečné měsíce lze získat za předpokladu, že během tohoto období rodiče pracují na částečný úvazek 24 až 32 hodin týdně.

Základní rodičovský příspěvek, rodičovský příspěvek plus a partnerský bonus lze kombinovat mezi rodiči různými způsoby, např.:

Věk dítěte Typ rodičovského příspěvku Žadatel
1. až 6. měsíc života dítěte základní rodičovský příspěvek matka
7. až 10. měsíc života dítěte partnerský bonus matka i otec
11. až 14. měsíc života dítěte základní rodičovský příspěvek otec
15. až 22. měsíc života dítěte rodičovský příspěvek plus matka


Výše rodičovského příspěvku


Výše rodičovského příspěvku závisí na osobní životní situaci žadatele a také na typu zvoleného rodičovského příspěvku. Je vyplácen měsíčně. Minimální částku, resp. 300 € při základním rodičovském příspěvku a 150 € při příspěvku plus, dostane ten žadatel o rodičovský příspěvek, který nepracoval před narozením dítěte. V opačném případě je příspěvek ve výši 65 % z čisté mzdy před porodem (zohledňuje se max. měsíční suma 2 770 €).

Orientační výši rodičovského příspěvku lze zjistit prostřednictvím online kalkulačky německého rodinného portálu.

Nárok na rodičovský příspěvek


Nárok na rodičovský příspěvek má každá matka i otec dítěte, adoptivní rodič, nevlastní rodič, či prarodič, který:

 • má v Německu bydliště, příp. obvyklý pobyt nebo povolení k pobytu,
 • žije s dítětem ve společné domácnosti,
 • vychovává a osobně pečuje o dítě,
 • nepracuje vůbec nebo nepracuje více než 32 hodin týdně,
 • v posledním zdaňovacím období před porodem neměl roční příjem vyšší než 250 000 € (u rodičů nesmí společný příjem přesáhnout částku 300 000 €).

Nárok na rodičovský příspěvek vzniká i v případě, že jeden z rodičů pracuje v Německu a děti žijí v domovské zemi. resp. v jiné zemi EU s druhým rodičem.


V případě, že matka před narozením dítěte nepracovala a žije s dítětem v domovské zemi, resp. v zemi EU přičemž otec je zaměstnán v Německu, je Německo jako jediná země zaměstnání rodičů povinna vyplácet rodičovský příspěvek.

Chci ověřit nárok na německý rodičovský příspěvek


Žádost o rodičovský příspěvek


Žádost o rodičovský příspěvek lze podat buď osobně, nebo poštou prostřednictvím místně příslušného úřadu pro rodičovské příspěvky.

K žádosti budete potřebovat:

 • formulář žádosti (je dostupný na úřadě pro rodičovské příspěvky),
 • originál rodného listu dítěte,
 • potvrzení ze zdravotní pojišťovny o pobírání mateřské dávky (pokud byla probírána),
 • potvrzení od zaměstnavatele o příspěvku na mateřské (v případě zaměstnance),
 • potvrzení o výši mzdy během mateřské dovolené (v případě zaměstnance),
 • potvrzení o výši mzdy za posledních 12 měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou (v případě zaměstnance).


Rodičovský příspěvek lze získat max. 3 měsíce zpětně!


Požádejte také o německé přídavky na děti


Pobírání přídavků na děti se nevylučuje s pobíráním rodičovského příspěvku.


Rodičovský příspěvek je osvobozen od daně z příjmu. Započítává se však do příjmu manžela (pokud rodičovský příspěvek čerpá manželka na rodičovské dovolené), aby se určila sazba daně, kterou se jeho příjem zdaňuje. K daňovému přiznání je proto třeba doložit „Oznámení o přiznání rodičovského příspěvku”.

Chci pomoci s vyplněním
německého daňového přiznání