(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Zrušení silniční daně pro osobní automobily do 12 tun

12. leden 2023

Koho se novela týká?

Silniční daň


Každý provozovatel motorového vozidla, který používal vozidlo k podnikatelské činnosti, byl do roku 2022 povinen hradit silniční daň. Novelou zákona č. 142/2022 Sb., o silniční dani byla tato povinnost zrušena. Silniční dani podléhají od 1. 1. 2022 pouze vybraná vozidla.

Vozidla nepodléhající silniční dani


Osvobození od silniční daně se vztahuje na:

 • osobní vozidla,
 • vozidla určená pro osobní hromadnou vnitrostátní přepravu (např. MHD, autobusy, trolejbusy),
 • nákladní vozidla s hmotností do 12 tun,
 • hybridní vozidla.

Registrace k silniční dani se pro výše zmíněná vozidla ruší zpětně k 1. 1. 2022. Pokud byla registrace uskutečněná před tímto termínem, zaniká automaticky ze zákona.

Spolu se zrušením silniční daně pro vybraná vozidla byly také zrušeny zálohy na daň. Poplatník, který v roce 2022 uhradil zálohu na daň, přičemž mu zanikla povinnost platit daň, může požádat o její vrácení. Žádost o vrácení zálohy, resp. přeplatku vyplňuje poplatník ve webové aplikaci Finanční zprávy.

Vyplněnou žádost lze podat:

 • v papírové podobě - poštou na adresu finančního úřadu,
 • elektronicky - přes datovou schránku.

Správce daně vrátí poplatníkovi přeplatek na dani pouze na základě podané žádosti. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dní.

Vozidla podléhající silniční dani


Předmětem silniční daně jsou i nadále:

 • nákladní vozidla kategorie N2 a N3, které jsou registrovány v České republice,
 • přípojné vozidla kategorie O2 a O4, které jsou registrovány v České republice.

Daňové přiznání k silniční dani


Poplatník je povinen podat daňové přiznání k silniční dani v případě, pokud v něm uvádí minimálně jedno vozidlo podléhající dani, za které:

 • je daň vyšší než 0 Kč,
 • se uplatňuje sleva na dani,
 • by byla daň bez osvobození vyšší než 0 Kč.

Termín pro podání daňového přiznání k silniční dani za rok 2022 je 31. ledna 2023.

Příklad č. 1:

Miroslav je vlastníkem osobního motorového vozidla, které používá k podnikatelské činnosti. Je Miroslav povinen podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2022?

Odpověď:

Miroslav není povinen podat daňové přiznání k silniční dani, jelikož úpravou novely zákona v roce 2022 osobní motorová vozidla nepodléhají silniční dani.

Příklad č. 2:

Ivan je majitelem firmy působící v oblasti dopravy. Vlastní dvě nákladní vozidla o hmotnosti 15 tun. Je Ivan povinen podat daňové přiznání k silniční dani?

Odpověď:

Ivan je povinen podat daňové přiznání z důvodu, že vozidla s hmotností nad 12 tun podléhají silniční dani a novela zákona se na ně nevztahuje.

Zpracovat daňové přiznání k silniční dani v online aplikaci