Daňové přiznání a vrácení daně z Nizozemska

17. srpen 2023

Pracovali jste v Nizozemsku? Požádejte o vrácení daně. Přinášíme přehled termínů, dokumentů a dalších informací potřebných k podání nizozemského daňového přiznání.

Daňové přiznání v Nizozemsku je povinen podat každý, kdo:

 • dostal výzvu k podání daňového přiznání - finanční úřad zasílá výzvu známou jako „modrá obálka”, ve které je uveden předběžný daňový výměr a termín podání daňového přiznání,
 • dostal od finančního úřadu formulář typu C - týká se poplatníků, kteří měli příjem nejen z Nizozemska, ale i z jiné země EU/EHP,
 • nedostal výzvu ani formulář typu C, ale má nedoplatek na dani vyšší než 49 € - resp. byla-li odvedena nižší daň z příjmu,
 • je nerezidentem Nizozemska, ale podléhá dani/odvodům v Nizozemsku,
 • žil v Nizozemsku jen část roku.

Důležité: Ne každý plátce daně je automaticky vyzván finančním úřadem k podání daňového přiznání. Pokud si nejste jisti, zda musíte daňové přiznání podat, požádejte o konzultaci.


Dokumenty potřebné k vrácení daně z Nizozemska


K podání nizozemského daňového přiznání budete potřebovat:

 • Jaaropgaaf - potvrzení o zdanitelných příjmech,
 • formulář EU/EHP - dokladuje místní příjem z domovské země,
 • kopii rodných listů dětí,
 • kopii oddacího listu,


 • formulář nizozemského daňového přiznání:

  • formulář typu P - pro rezidenty Nizozemska,
  • formulář typu M - pro poplatníky, kteří měli bydliště v Nizozemsku jen část roku,
  • formulář typu C - pro nerezidenty, resp. pro poplatníky, kteří v Nizozemsku nemají bydliště, ale pobírají nizozemský příjem (např. příjem z pronájmu nemovitosti, výživné, důchod, či jakýkoliv jiný příjem),
  • formulář typu W - pro živnostníky,
  • formulář typu F - pro příbuzné zesnulé osoby.

Způsob podání daňového přiznání


Daňové přiznání lze podat:

 • elektronicky - prostřednictvím online finančního úřadu Belastingdienst,
 • poštou - místně příslušnému finančnímu úřadu.

Po podání daňového přiznání obdrží poplatník od finančního úřadu předběžný platební výměr, a to nejpozději do tří měsíců od jeho podání. Jde však jen o přibližný odhad. Konečný výměr s přesnou informaci o výši přeplatku či nedoplatku, obdrží poplatník po kontrole daňového přiznání.

Manželé mohou podat společné daňové přiznání.


Termíny podání daňového přiznání za rok 2022


Poplatník, který obdržel výzvu k podání daňového přiznání, je povinen podat jej do termínu uvedeného ve výzvě. Ostatní poplatníci, kteří jsou povinni podat daňové přiznání za rok 2022, tak musí učinit ve lhůtách:

Daňový statusTermín
Rezident1. květen 2023
Nerezident31. prosinec 2027


Nizozemské daňové přiznání lze podat až 5 let zpětně.


Je pro vás vyplnění nizozemského daňového přiznání komplikované? Obraťte se na naše specialisty na daně, kteří za vás zpracují daňové přiznání a zařídí vám vrácení daně z Nizozemska. V případě potřeby vám pomohou získat Jaaropgaaf, či jiné dokumenty.

Mám zájem o vrácení
daně z Nizozemska