Daňové priznanie a vrátenie dane z Holandska

17. August 2023

Pracovali ste v Holandsku? Požiadajte o vrátenie dane. Prinášame prehľad termínov, dokumentov a ďalších informácií potrebných k podaniu holandského daňového priznania.

Daňové priznanie je povinný podať každý, kto:

 • dostal výzvu na podanie daňového priznania - daňový úrad zasiela výzvu známu ako „modrá obálka”, v ktorej je uvedený predbežný daňový výmer a termín podania daňového priznania,
 • dostal od daňového úradu formulár typu C - týka sa daňovníkov, ktorí mali príjem nielen z Holandska, ale aj z inej krajiny EÚ/EHP,
 • nedostal výzvu ani formulár typu C, ale má nedoplatok na dani vyšší ako 49 € - resp. ak bola odvedená nižšia daň z príjmu,
 • je nerezidentom Holandska, ale podlieha dani/odvodom v Holandsku,
 • žil v Holandsku len časť roka.

Dôležité: Nie každý platiteľ dane je automaticky vyzvaný daňovým úradom na podanie daňového priznania. Ak si nie ste istý, či musíte daňové priznanie podať, požiadajte o konzultáciu.


Dokumenty potrebné k vráteniu dane z Holandska


K podaniu holandského daňového priznania budete potrebovať:

 • Jaaropgaaf - potvrdenie o zdaniteľných príjmoch,
 • formulár EÚ/EHP - dokladuje miestny príjem z domovskej krajiny,
 • kópiu rodných listov detí,
 • kópiu sobášneho listu,


 • formulár holandského daňového priznania:
  • formulár typu P - pre rezidentov Holandska,
  • formulár typu M - pre daňovníkov, ktorí mali bydlisko v Holandsku len časť roka,
  • formulár typu C - pre nerezidentov, resp. pre daňovníkov, ktorí v Holandsku nemajú bydlisko, ale poberajú holandský príjem (napr. príjem z prenájmu nehnuteľnosti, výživné, dôchodok, či akýkoľvek iný príjem),
  • formulár typu W - pre živnostníkov,
  • formulár typu F - pre príbuzných zosnulej osoby.

Spôsob podania daňového priznania


Daňové priznanie je možné podať:

 • elektronicky - prostredníctvom online daňového úradu Belastingdienst,
 • poštou - miestne príslušnému daňovému úradu.

Po podaní daňového priznania obdrží daňovník od daňového úradu predbežný platobný výmer, a to najneskôr do troch mesiacov od jeho podania. Ide však len o približný odhad. Konečný výmer s presnou informáciou o výške preplatku či nedoplatku, obdrží daňovník po kontrole daňového priznania.

Manželia môžu podať spoločné daňové priznanie.


Termíny podania daňového priznania za rok 2022


Daňovník, ktorý obdržal výzvu na podanie daňového priznania je povinný podať ho do termínu uvedeného vo výzve. Ostatní daňovníci, ktorí sú povinní podať daňové priznanie za rok 2022, tak musia urobiť v lehotách:

Daňový statusTermín
Rezident1. máj 2023
Nerezident31. december 2027


Holandské daňové priznanie je možné podať až 5 rokov spätne.


Je pre vás vyplnenie holandského daňového priznania komplikované? Obráťte sa na našich odborníkov na dane, ktorí za vás spracujú daňové priznanie a zariadia vám vrátenie dane z Holandska. V prípade potreby vám pomôžu získať Jaaropgaaf, či iné dokumenty.

Mám záujem o vrátenie
dane z Holandska