c80dd1c90e882521db060990ad6c3ff7.js, cf5122263e61eeabd123e281b22875bd.js, 8da62bfdb482b888be57b0d1b34f9b26.css, a6c9c9ec2a148f7aa04977619bb78751.js, 650a6ffb9ee6d0c2039af43ce8e74b11.css, ae73ce8c0a543cf65881220eafafbad2.css, 5c7689625b87d70ccbf70f1c3a0c9145.css, 13b449f1c1fdd6bff02a96636accbb81.css, 4dc051e1edf249747d3531727238cad4.css, 03269905df8efdedc53566f1d1e2a439.js, e309644cf7303839ef252a86aa48cb3c.css, 3cf63cc0d056ef1898871b4f8520c029.css, 87a04c6a81f0ae1ca9505d726b172c56.js, a4cdfc096d9a6a4f488c19bb42beee9c.css, 35a4642b50f39044044e492652e76846.css, 01734ee19dfe33d47529176190aa0ff0.css, ed866663e19e1b56f76225b139cd0b6b.css, cf98c7d9143de0ce23b3c14f532650de.css, 65ded76f35024cb948f87603a09e3369.js, 8f87f2e0f6cd2743be1fd9fc3aaac9ed.css, 29592d7f2cd20cf70fa85eaaaacc3cde.css, b105a72824daab3469e2bded75ea63ed.css, 98fda1e57dac062a8b7f2669639b181a.css, e94ecc6595fec1e90cddd524fc8c1544.css, a3aeebfa13999f28c895b892112b3801.css, 17e7768f8d8e7ab34d2a29c554274f4f.css, ae92210f61eef74097947091cf8741dc.css, 04c3d63026c4876a22cac33e8d269866.js, d359841e06248f268588d0591f0ce62e.css, 377e728c8acb3b4950b31e23d5ad31ee.css, 724ec22b328e6d60567dd211c3978dc4.css, 37e49c56a92fd2dadbbcdc8d15d0d8dd.css, bf8ff7f3889c26662793779afe14c521.js, 983d2283880209bbcba1d1102a0ffee8.css, 123804024a36470c5a530da6220faa25.js, ede55fc526f3efb4fa336c4f465dd66c.css, 4e29d1d57d9261edfa048372c7ba0d0d.js, 2ad2020f7049a6f3513afacf08729a8a.css, 647ab3d39930aad32321fb8be3aea4cc.js, 88e66acd3996fb75bb1c34fb5b65133e.js, 958f27374af7b58667a4850b57ff7a59.css, 4d82103693324a6b5787cb27f646d071.css, d43dba57f3811b6556fc326d58827422.css, 2b1a2717eacccd83bd2057b9f7e37578.css, 923a8599142eaed6f1a5ecaf9ca1402a.js, d281886362b2ab9c89e1e8468081434b.css, 01f7b020e8ac6a095cbb2c13b1f1855f.css, 1ca8d8442b19bd52808523ad392ed8f7.js, 1962f06fe45fd44ababa77c829d5de0b.css, 7882dcb748b1305e63bd0737be88f3d6.css, ead797f47bc23512c84cbafa21007322.js, e4c479fb56ad78a64f94611dfbe30e0a.css, b20aab6444ebe7981eaffb10e1c76c70.css, d9fbc8478f98b178a509a43d6bc29c4b.js, 485f1fd05b782ea4b6c8cd4af3b9f48d.js, ca6fe6f666186986ef2c1b5d76a7cfdc.css, ba34f14277a3575779f7c83172ee2bde.css, cc5fc3835c9e5fb24de950908b56050c.js, b83ba1b12b3f7447dc03d743a2c30912.css, 4c2530fc05ee96011afe46f130925ed7.css, e2b5d1b5c44f5c147d28f2018e130526.css, bd7732906e91fa7e3d78f25fc5589ec4.css, b476dd7a6136454b15f1737784875b54.js, fae5973e5e16dee843b00d3e8e3a5bb2.js, 088786edd9eb9e2072080f656c1bd189.css, d1f629326ad3d4a892c5a24f8f5d66dc.css, e5d4bf22b96a6c2a6a1970173906bede.css, cf8a77e3efe3df171ea8031f1fe7d286.js, 7650bc458be4038598948a9976958738.css, 645c1fdee8a2b9849f64f4e121297905.js, 98a51c55ccc0fa35672d59d00dbf66cc.js,

Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve

Zostavujeme účtovnú závierku v podvojnom...

Zostavovanie účtovnej závierky dokáže potrápiť nejedného podnikateľa. Ako sa vyznať v účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve? Čítajte náš seriál, kde sa krok za krokom dozviete, ako postupovať pri zostavovaní účtovnej závierky.

Čo treba urobiť pred samotným zostavením účtovnej závierky?

 • zaúčtovať všetky účtovné prípady (napr. daň z motorových vozidiel, zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok, zaúčtovanie nadspotreby pohonných látok atď.)
 • urobiť inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania (napr. inventúru cenín, zásob a pod.)
 • vytvoriť opravné položky a rezervy
 • skontrolovať stav pohľadávok a záväzkov
 • zaúčtovať daň z príjmov
 • skontrolovať časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • skontrolovať účty, ktoré nemôžu mať zostatok na konci účtovného obdobia (napr. 111/131 – obstaranie materiálu, tovaru a pod.)
 • skontrolovať správnosť údajov prenesených z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia do súčasného - bilančná kontinuita
 • skontrolovať účtovné doklady a účtovné knihy
 • zaúčtovať odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku podľa odpisového plánu
 • urobiť ďalšie uzávierkové operácie

Účtovné knihy máme uzatvorené, je čas vyplniť účtovnú závierku

Vyplňujeme účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve

Pri vyplňovaní budeme potrebovať údaje, ako si naša účtovná jednotka viedla za uplynulý rok a tiež údaje o predchádzajúcom roku. Pri vyplňovaní účtovnej závierky v roku 2020 za rok 2019 budeme potrebovať:

 • údaje za rok 2019
 • aj za predchádzajúce obdobie, tj. za rok 2018.

Informácie čerpáme z:

 • hlavnej knihy

DÔLEŽITÉ je aktuálne tlačivo vydané Finančnou správou SR. Účtovná jednotka - právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ musia s daňovým úradom komunikovať elektronicky. To znamená, že papierové tlačivo nepotrebujú, ale musia mať správny a aktuálny elektronický formulár.

Nechajte aktuálnosť formulárov na nás a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve si vyplňte jednoducho v aplikácii už čoskoro.

Údaje o účtovnej jednotke

Údaje o účtovnej jednotke sú tzv. identifikátorom, vďaka čomu daňový úrad rozpozná, o aký daňový subjekt ide. Tieto údaje sa vyplňujú vo formulári na prvej strane, paradoxne v našej aplikácii ich nájdete v kroku 6. Z hľadiska náročnosti ide o najmenej náročný krok, ktorý zvládne vyplniť každý podnikateľ.

Ako vyplniť krok 6?

Krok 6 pozostáva z:

 • údajov o účtovnej jednotke, kam uvediete:
  • obchodné meno
  • IČO
  • DIČ
  • právnu forma podnikania
  • Telefón
  • E-mail
 • údajov o zápise v obchodnom registri, kam patrí:
 • z adresy miesta podnikania
 • z SK NACE kódu
 • z účtovných období - pričom uvediete aktuálne účtovné obdobie (za rok 2019) a predchádzajúce účtovné obdobie (za rok 2018).

Po úhrade poplatku za zostavenie 6.90 € máme hotovo.

Ako ďalej postupovať?

V prípade, že potrebujete podať účtovnú závierku elektronicky, môžete využiť našu službu e-podanie. Navyše, keď si spracujete daňové priznanie v našej aplikácii a zvolíte službu e-podanie, podáme aj vašu účtovnú závierku ZDARMA. Zaplatíte iba poplatok za spracovanie vo výške 6.90 €. E-podanie druhýkrát už neplatíte. Viac o tom, ako funguje podanie daňového priznania s účtovnou závierkou si prečítajte v článku Vediete si podvojné účtovníctvo? Podaním daňového priznania daňová povinnosť nekončí.

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby registrované k dani z príjmov MUSIA daňové priznanie aj účtovnú závierku podať elektronicky. Podaním týchto dokumentov v listinnej podobe sa má za to, že ich povinnosť podať daňové priznanie a účtovnú závierku nebola splnená a za nepodanie im môže byť vyrubená pokuta.


Prečítajte si aj článok Sprievodca účtovnou závierkou v podvojnom účtovníctve


Viac o účtovnej závierke nájdete na našom webe.

Predchádzajúci článok Ďalší článok