(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Dobropis - doklad o oprave základu dane

25. Jún 2021

Keď je reč o faktúre, ruka v ruke s ňou prichádza na rad dobropis. Čo to je a kedy sa vystavuje? Čo má obsahovať a ako ovplyvní podnikanie?

Čo je to dobropis a kedy sa používa?

Zákon o dani z príjmu definuje dobropis ako doklad, ktorý sa vystavuje na opravu základu dane. Dobropis sa úzko viaže k faktúre. Faktúru vystavuje platiteľ aj neplatiteľ DPH bezprostredne po dodaní služby alebo tovaru. Bez faktúry nie je možné vystaviť dobropis.

Dobropis vystaví podnikateľ v prípade, ak potrebuje opraviť pôvodnú faktúru. Nie je to však len o oprave. Dobropis sa podľa zákona o DPH môže vystaviť iba v týchto prípadoch:

 • pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby (napr. pri reklamácii),
 • pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,
 • pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti (napr. dodatočné poskytnutie zľavy).

Pokiaľ dodávateľ alebo odberateľ našli chybu vo faktúre, napr. nesprávne číslo účtu atď., je potrebné opraviť priamo faktúru. Dobropis sa pre tieto účely nevystavuje.

Doklad o oprave základu dane je možné vystaviť aj opačne, tj. pri zvýšení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti. V tomto prípade hovoríme o ťarchopise.


Ako vystaviť dobropis?

Pri vystavovaní dobropisu sa postupuje podobne ako pri vystavovaní faktúry. Dobropis musí spĺňať tieto náležitosti:

 • je slovne označený, aby už z jeho názvu bolo patrné, že ide o opravu dokladu. Musí teda obsahovať slovné označenie dobropis alebo doklad o oprave základu dane;
 • vzťah ku konkrétnej faktúre - musí obsahovať číslo faktúry, ktorej sa oprava týka;
 • čiastky na dobropise sú označené znamienkom mínus,
 • použije sa rovnaká sadzba dane, ako na faktúre

Najčastejším dôvodom vystavenia dobropisu je reklamácia. Forma úhrady dobropisu môže nastať v dvoch situáciách:

 1. pôvodná faktúra ešte nie je uhradená - podnikateľ môže v dobropise uviesť formu úhrady tzv. vzájomný zápočet, kedy sa obe strany dohodnú na spôsobe úhrady;
 2. pôvodná faktúra bola uhradená - podnikateľ zvolí v dobropise formu úhrady prevodom alebo v hotovosti. V praxi sa forma úhrady vracia na základe reklamačného protokolu podľa priania zákazníka alebo po vzájomnej dohode.

Dobropis, podobne ako faktúra, nemá predpísané tlačivo ani formát. K vystaveniu dobropisu podnikateľ môže zvoliť buď softvér alebo si ho vytvoriť napr. v exceli.

Vplyv dobropisu na základ dane a DPH

V tabuľke nižšie si ukážeme, ako dobropis ovplyvňuje základ dane a DPH
u dodávateľa a odberateľa:
Dodávateľ Odberateľ
Vystavený dobropis = zníži základ dane a DPH Prijatý dobropis = zníži odpočet DPH
vystavený dobropis zníži dodávateľovi výslednú DPH na úhradu z daňového priznania, resp. resp. zvýši nadmerný odpočet DPH prijatý dobropis zvýši odberateľovi výslednú DPH na úhradu z daňového priznania, resp. zníži nadmerný odpočet DPH

Prečítajte si aj: Platiteľ vs. neplatiteľ DPH

Dobropis v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze

Dobropis si obe strany, dodávateľ aj odberateľ (v prípade, ak sú obe strany platiteľmi DPH) musia zaniesť do daňového priznania k DPH a do kontrolného výkazu. V tabuľke si ukážeme, ako zaniesť dobropis do daňového priznania a kontrolného výkazu na oboch stranách.

Položka DP k DPH (tovar/služba na SR) DP k DPH (tovar/služba v EÚ) Kontrolný výkaz (tovar/služba na SR) Kontrolný výkaz (tovar/služba v EÚ)
Dodávateľ (vystavený dobropis)
 • základ dane: riadok 24
 • DPH: riadok 25
 • základ dane: riadok 14
 • DPH: -
 • Oddiel C.1 (k faktúre v odd. A.1, A.2) Oddiel D (k faktúre v odd. D)
  Odberateľ (prijatý dobropis)
 • základ dane: -
 • DPH: riadok 28
 • základ dane: riadok 24
 • DPH: riadky 26 a 28
 • Oddiel C.2 Oddiel C.2

  Náš e-book je užitočný pomocník nielen pri rozbiehaní podnikania. Prevedie vás založením živnosti, pomôže zorientovať sa v povinnostiach voči úradom, vysvetlí fakturáciu, cenotvorbu a DPH a pomôže so zamestnávaním ľudí. Viac ako 90 strán rád a tipov od skúsenej účtovníčky, príklady z praxe, vzory vyplnených formulárov a veľa ďalšieho. Objednajte na našom webe.


  Objednať e-book


  Sledujte nás aj na Facebooku a už vám žiadna novinka neutečie.