Ťarchopis - doklad o oprave základu dane

Aktualizovaný: 8. Február 2024
Publikovaný: 4. Október 2022

Medzi doklady opravujúce základ dane patrí aj ťarchopis. Čo je ťarchopis a kedy sa používa? Ako ho vystaviť a uviesť v daňovom priznaní?

Čo je ťarchopis a kedy sa používa?


Zákon o dani z príjmu definuje ťarchopis ako doklad, ktorý sa vystavuje na opravu základu dane. Ťarchopis sa úzko viaže k faktúre. Faktúru vystavuje platiteľ aj neplatiteľ DPH bezprostredne po dodaní služby alebo tovaru. Bez faktúry nie je možné vystaviť ťarchopis.


Dá sa povedať, že ťarchopis je presným opakom dobropisu. Ťarchopis sa vystavuje v prípade, ak sa cena tovaru alebo služby zvýši napríklad z dôvodu nedodržania podmienok odobratia určitého množstva tovaru.

Pokiaľ dodávateľ alebo odberateľ našli chybu vo faktúre, napr. nesprávne číslo účtu atď., je potrebné opraviť priamo faktúru. Ťarchopis sa pre tieto účely nevystavuje.


Doklad o oprave základu dane je možné vystaviť aj opačne, tj. pri znížení ceny tovaru alebo služby. V tomto prípade hovoríme o dobropise.


Ako vystaviť ťarchopis?


Pri vystavovaní ťarchopisu sa postupuje podobne ako pri vystavovaní faktúry. Ťarchopis musí spĺňať tieto náležitosti:

  • je slovne označený, aby už z jeho názvu bolo zrejmé, že ide o opravu dokladu. Musí teda obsahovať slovné označenie ťarchopis alebo doklad o oprave základu dane,
  • vzťah ku konkrétnej faktúre - musí obsahovať číslo faktúry, ktorej sa oprava týka,
  • čiastky na ťarchopise sú označené v kladnej hodnote,
  • použije sa rovnaká sadzba dane, ako na faktúre.

Ťarchopis, podobne ako faktúra, nemá predpísané tlačivo ani formát. K vystaveniu ťarchopisu podnikateľ môže zvoliť buď softvér alebo si ho vytvoriť napr. v exceli.

Vplyv ťarchopisu na základ dane a DPH


V tabuľke nižšie si ukážeme, ako ťarchopis ovplyvňuje základ dane a DPH u dodávateľa a odberateľa:

DodávateľOdberateľ
Vystavený ťarchopis = zvýši základ dane a DPHPrijatý ťarchopis = zvýši odpočet DPH
Vystavený ťarchopis zvýši dodávateľovi výslednú DPH na úhradu z daňového priznania, resp. resp. zníži nadmerný odpočet DPHPrijatý ťarchopis zníži odberateľovi výslednú DPH na úhradu z daňového priznania, resp. zvýši nadmerný odpočet DPH
Prečítajte si aj:

Platiteľ vs. neplatiteľ DPH

Začínajúci podnikateľ si v začiatkoch podnikania kladie otázku:Mám byť platiteľom alebo neplatiteľom DPH?

Platiteľ vs. neplatiteľ DPH


Ťarchopis v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze


Ťarchopis si obe strany, dodávateľ aj odberateľ (v prípade, ak sú obe strany platiteľmi DPH) musia zaniesť do daňového priznania k DPH a do kontrolného výkazu. V tabuľke si ukážeme, ako zaniesť ťarchopis do daňového priznania a kontrolného výkazu na oboch stranách.

PoložkaDP k DPH (tovar/služba v SR)DP k DPH (tovar/služba v EÚ)Kontrolný výkaz (tovar/služba v SR)Kontrolný výkaz (tovar/služba v EÚ)
Dodávateľ
(vystavený ťarchopis)
základ dane: riadok 26
DPH: riadok 27
základ dane: riadok 16
DPH: -
Oddiel C.1 (k faktúre v odd. A.1, A.2)Oddiel D (k faktúre v odd. D
Odberateľ
(prijatý ťarchopis)
základ dane: -
DPH: riadok 28
základ dane: 26
DPH: riadky 27 a 28
Oddiel C.2Oddiel C.2

Náš e-book je užitočný pomocník nielen pri rozbiehaní podnikania. Prevedie vás založením živnosti, pomôže zorientovať sa v povinnostiach voči úradom, vysvetlí fakturáciu, cenotvorbu a DPH a pomôže so zamestnávaním ľudí. Viac ako 90 strán rád a tipov od skúsenej účtovníčky, príklady z praxe, vzory vyplnených formulárov a veľa ďalšieho. Objednajte na našom webe.


Objednať e-book


Daňové priznanie si spracujete na pár klikov v jednoduchej, intuitívnej aplikácii na OnlinePriznanie.sk.

Vyplniť daňové priznanie


Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, nech vám neuniknú žiadne informácie o finančných tipoch a o rôznych novinkách z oblasti daní.