SZČO a zamestnávatelia: Odvody a splatnosť poistného do Sociálnej poišťovne si môžete odložiť

23. Jún 2021

Vláda prichádza s ďalšou korona pomocou pre SZČO a zamestnávateľov. Platba sociálneho poistného sa opäť presúva. Pre koho je aktuálny odklad odvodov a posunutie splatnosti platenia sociálnych odvodov?

Pôvodný termín pre odklad odvodov (30. jún 2021) vláda zrušila a termín predĺžila. Dôvodom je pandémia koronavírusu. Splatnosť sociálneho poistného si bolo možné odložiť za vybrané mesiace v roku 2020 a za január až apríl 2021. Predĺžená lehota bola do 30. júna 2021.

Všetko bude inak, termín sa predĺži

Vláda na zasadnutí rozhodla a schválila, že termín z konca júna sa posúva v trojmesačných intervaloch od 30. septembra 2021 do 30. septembra 2023.

Ďalšou novinkou je stanovenie predĺženého termínu za mesiac máj 2021. Splatnosť májového poistného sa posúva do 31. decembra 2023.

Táto výnimka sa vzťahuje iba na zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o viac ako 40 %.

Koho sa tento odklad netýka?

Odklad splatnosti sociálnych odvodov sa netýka zamestnancov, za ktorých zamestnávateľ odvádza poistné zrážkou zo mzdy. Tie má zamestnávateľ povinnosť naďalej odvádzať v pôvodných termínoch bezo zmien.

Na čo si treba dať pozor

Treba myslieť na to, že táto vládna korona pomoc sa týka iba odvodov na sociálne poistenie a zdravotného poistného sa predĺženie termínu NETÝKA.

Žiadosť o odklad sociálnych odvodov za máj môžu SZČO a zamestnávatelia podať:


Sledujte nás aj na Facebooku a už vám žiadna novinka neutečie.