Odvody živnostníkov do zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2022

18. Jún 2021

SZČO môže vzniknúť platenie odvodov do Sociálnej poisťovne, avšak odvody do zdravotnej poisťovne platia bez rozdielu pre všetkých. Výnimku tvoria iba tie SZČO, ktoré majú iného platiteľa zdravotného poistenia napr. zamestnávateľa, ak je SZČO zároveň zamestnancom.

Kedy musím platiť odvody do zdravotnej poisťovne?

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poišťovne vzniká prvým dňom výkonu samostatne zárobkovej činnosti. To znamená, že SZČO je povinná platiť odvody od začiatku svojho podnikania.

Povinnosť platby odvodov sa nevzťahuje na SZČO, ktorá je:

  • zamestnancom - poistné za neho platí zamestnávateľ
  • rodičom na marskej alebo rodičovskej dovolenke - poistné za neho platí štát
  • študentom - poistné za neho platí štát

Výška odvodov do zdravotnej poisťovne

Minimálne odvody na zdravotné poistenie sa odvíjajú od výšky minimálneho vymeriavacieho základu. Pre rok 2021 je vymeriavací základ stanovený na 566.50 €. Percento odvodov do zdravotnej poisťovne je vo výške 14 %. Výšku minimálnych odvodov do zdravotnej poisťovne vypočítame takto:

Vymeriavací základ x percento odvodov = 566.50 x 14 % = 79.31 €

Pre SZČO so zdravotným postihnutím je výške odvodov polovičná, to znamená vo výške 7 %. Výška minimálnych odvodov SZČO so zdravotným postihnutím vypočítame takto:

Vymeriavací základ x percento odvodov = 566.50 x 7 % = 39.65 €

Prehľad odvodov do zdravotnej poisťovne za roky 2021-2022

Vymeriavací základMinimálny mesačný odvod
Rok 2021545 €76.44 €
Rok 2021545 €38.22 €*
Rok 2022566.50 €79.31 €
Rok 2022566.50 €39.65 €*
Zvýšenie o21.50 €2.87 €
Zvýšenie o21.50 €1.43 € *
*SZČO so zdravotným postihnutím