Paušální daň v roce 2024

28. listopad 2023

OSVČ mohou vykonávat výdělečnou činnost dvěma způsoby, v klasickém režimu, nebo v režimu paušální daně. Po zavedení změn z konsolidačního balíčku od ledna 2024 se změní i platby v režimu paušální daně.

Změny v roce 2024


V roce 2024 zůstanou i nadále zachována 3 pásma paušální daně. Jsou odstupňovány dle výši příjmu. Beze změny zůstal také strop pro vstup do režimu, a to 2 000 000 Kč.

Nejdůležitější změnou pro rok 2024 bude navýšení zejména sociálního pojištění, které se dotkne všech pásem.


Váháte, jestli vstoupit do režimu paušální daně? Spočítejte si to v naší kalkulačce.

Výše paušální daně v roce 2024


Pro OSVČ, které fungují v režimu paušální daně z předchozích let, se mění výše plateb. Od roku 2024 se zvyšují zálohy pro zdravotní pojištění a obrovským skokem také sociální pojištění. Platby se tedy zvýší:

  • v prvním pásmu se zvýší o 1 290 Kč, z 6 208 Kč na 7 498 Kč,
  • ve druhém pásmu se zvýší o 745 Kč, ze 16 000 Kč na 16 745 Kč
  • ve třetím pásmu se zvýší o 1 139 Kč, z 26 000 Kč na 27 139 Kč.

Výše paušální daně je od 1. 1. 2024 rozdělena dle 3 pásem, a to následovně:

Pásmo Paušální daň celkem Daň z příjmu Zdravotní pojištění Sociální pojištění
I. pásmo 7 498 Kč 100 Kč 2 968 Kč 4 430 Kč
II. pásmo 16 745 Kč 4 963 Kč 3 591 Kč 8 191 Kč
III. pásmo 27 139 Kč 9 320 Kč 5 292 Kč 12 527 Kč


Kdy se platí a kam?


Platbu v nové výši je OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2024, a to nejpozději do 20. ledna 2024. Při platbě měsíčních záloh trvalým příkazem je nutné změnit výši částky již v lednu 2024.

Přečtěte si také:

Zvýšení odvodů OSVČ

Výše záloh na zdravotní a sociální pojištění každý rok roste v důsledku růstu vyměřovacího základu.

Zvýšení odvodů OSVČ


Úhrada paušální daně musí být provedena na správné předčíslí, které se vztahuje na režim paušální daně, a to 2866. Důležité je také správný variabilní symbol, aby byla platba správně spárována a nevznikl zbytečně nedoplatek. Variabilní symbol pro fyzické osoby je rodné číslo.

Čísla finančních úřadů


Název finančního úřadu Sídlo finančního úřadu Matrika Kód banky
Finanční úřad pro hlavní město Prahu Praha 77628031 0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj Praha 77628111 0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice 77627231 0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Plzeň 77627311 0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Karlovy Vary 77629341 0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj Ústí nad Labem 77621411 0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj Liberec 77628461 0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Hradec Králové 77626511 0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj Pardubice 77622561 0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Jihlava 67626681 0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Brno 77628621 0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Olomouc 47623811 0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava 77621761 0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj Zlín 47620661 0710
Specializovaný finanční úřad Praha 77620021 0710
Zdroj: Finanční správa ČR


Registrace k paušální dani za rok 2024


Pokud uvažujete nad vstupem do režimu paušální daně v roce 2024, musíte se zaregistrovat do 10. ledna 2024. Učinit tak můžete již nyní prostřednictvím naší aplikace na www.OnlinePriznani.cz. Spočítá vám, zda se vám paušální režim vyplatí a připraví formulář, který stačí doručit na finanční úřad. Od 1. ledna 2024 pak budete využívat režim paušální daně.

Registraci lze provést:

  1. elektronicky – v aplikaci,
  2. písemně – prostřednictvím tiskopisu vydaného Ministerstvem financí ČR.
Vstoupit do režimu paušální daně


Jaké jsou podmínky pro paušální daň v roce 2024?


  1. Nejste registrováni jako plátci DPH.
  2. Maximální limit ročního příjmu z podnikatelské činnosti: 2 miliony Kč.
  3. Další příjmy nesmějí překročit roční limit 50 000 Kč. Toto se vztahuje na příjmy z kapitálového majetku, nájmů a další příjmy dle §8–10 zákona o daních z příjmů.
  4. Nemůžete být společníkem ve veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem v komanditní společnosti.
  5. Nemáte zaměstnání s odvodem zálohové daně (např. HPP), pokud jste současně OSVČ.1)

1) Výjimku tvoří případy, kdy se z vaší mzdy odečítá srážková daň, typicky u drobných přivýdělků do 10 000 Kč měsíčně (pokud není podepsáno prohlášení poplatníka).

Druh fyzické osoby Režim paušální daně
OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč ✔️
OSVČ – plátce DPH
OSVČ registrována k IČ DPH


Kdo může být ve kterém pásmu paušální daně?


1. pásmo


Kdo spadá do 1. pásma?

Příjem do paušál 40 % paušál 60 % paušál 80 %
1 milion Kč
1,5 milionu Kč x ✓* ✓*
2 miliony Kč x x ✓**
* OSVČ vykonává činnost, na kterou lze uplatnit 60% a nebo 80% paušál na alespoň 75 % z celkových příjmů OSVČ.
** OSVČ vykonáná činnost, na kterou lze uplatnit 80% paušál na alespoň 75 % z celkových příjmů OSVČ.


2. pásmo


Kdo spadá do 2. pásma?

Příjem od – do paušál 40 % paušál 60 % paušál 80 %
1 – 1,5 milionu Kč
2 miliony Kč x ✓* ✓*
* OSVČ vykonává činnost, na kterou lze uplatnit 60% a nebo 80% paušál na alespoň 75 % z celkových příjmů OSVČ.


3. pásmo


Kdo spadá do 3. pásma?

Příjem od – do paušál 40 % paušál 60 % paušál 80 %
1,5 – 2 miliony Kč

Při vstupu do paušálního režimu musí OSVČ zůstat ve stejném pásmu po celé zdaňovací období.

Váháte, zda přejít k paušální dani? Spočítejte si, jestli se vám to vyplatí v naší kalkulačce. V aplikaci si můžete vyplnit Oznámení o vstupu do paušálního režimu, které pak už jen stačí doručit na finanční úřad (doporučeně, osobně či datovou schránkou).

Chci si to spočítat