(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Německo: Potvrzení místního příjmu prostřednictvím EU/EHP dokumentu (také známého jako Bescheinigung EU/EWR)

Aktualizováno: 6. prosinec 2023
Publikováno: 2. červen 2020

Nerezidenty Německa lze v případě, že většina jejich příjmů pochází z Německa a splňují některé další podmínky, považovat za poplatníky s neomezenou daňovou povinností.

Výhodou neomezené daňové povinnosti při podání je, že na rozdíl od omezené daňové povinnosti můžete využít všech daňových zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob a celou řadu rodinných zvýhodnění. Mezi tato zvýhodnění patří daňový odpočet různých nákladů a slevy (výživné, náklady na vzdělání, odpočet úroků z hypotéky..).


Nárok na odpočet máte v případě, že splňujete alespoň jednu z následujících podmínek:

1. 90 % vašich celkových příjmů pochází z Německa,

nebo

2. váš zahraniční příjem, který není zdaněn v Německu, nesmí překročit určitý limit.

Limity pro jednotlivé roky:

Rok Jednotlivec Společné zdanění manželů
2024 11 604 € 23 208 €
2023 10 908 € 21 816 €
2022 10 347 € 20 694 €
2021 9 744 € 19 488 €
2020 9 408 € 18 816 €
2019 9 168 € 18 336 €
Zdroj: www.finanzamt.de


V případě, že jste rezidentem členského státu EU (popř. EHP) a vaše manželka či dítě také, můžete čerpat rodinné daňové zvýhodnění. Toto primárně zahrnuje společné zdanění manželů nebo výhodnější zdanění podle 3. daňové třídy. K tomu je potřeba mít vyplněný formulář EWR.

Formulář EWR Bescheinigung je vyplněn a ověřen místním finančním úřadem (v závislosti na místě vašeho trvalého bydliště) a potvrzuje výši příjmu z vaší domovské země. Příjem z Německa není v dokumentu uveden.

Dokumenty, včetně toho pro občany zemí mimo EU, jsou ke stažení v několika jazycích na naší webové stránce.

Přečtěte si také:

Formulář EU/EWR pro vrácení daně z Německa, Rakouska, Belgie a Lucemburska

Co je formulář EU/EWR resp. Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání daně z příjmu a k čemu slouží?

Formulář EU/EWR pro vrácení daně z Německa, Rakouska, Belgie a Lucemburska


Dokument EWR Bescheinigung je používán nejen v Německu, ale také v Belgii a Lucembursku.

Chci požádat o vrácení daně z Německa