(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Německo: Potvrzení místního příjmu prostřednictvím EU/EHP dokumentu (také známého jako Bescheinigung EU/EWR)

2. červen 2020

Nerezidenty Německa lze v případě, že většina jejich příjmů pochází z Německa a splňují některé další podmínky, považovat za poplatníky s neomezenou daňovou povinností.

Výhodou neomezené daňové povinnosti při podání je, že na rozdíl od omezené daňové povinnosti můžete využít všech daňových zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob a celou řadu rodinných zvýhodnění. Mezi tato zvýhodnění patří daňový odpočet různých nákladů a slevy (výživné, náklady na vzdělání, odpočet úroků z hypotéky, ..).

Nárok na odpočet máte v případě, že splňujete
alespoň jednu z následujících podmínek
1) 90 % vašich celkových příjmů pochází z Německa
nebo
2) váš zahraniční příjem, který není zdaněn v Německu,
nesmí překročit určitý limit. Pro rok 2019 je tento limit
ve výši 9 168 EUR pro svobodné osoby a 18 336 EUR pro
manžele v případě, že přiznání podávají společně.

V případě, že jste rezidentem členského státu EU (popř. EHP) a vaše manželka či dítě také, můžete čerpat rodinné daňové zvýhodnění. Toto primárně zahrnuje společné zdanění manželů nebo výhodnější zdanění podle 3. daňové třídy. K tomu je potřeba mít vyplněný formulář EWR.

Formulář EWR Bescheinigung je vyplněn a ověřen místním finančním úřadem (v závislosti na místě vašeho trvalého bydliště) a potvrzuje výši příjmu z vaší domovské země. Příjem z Německa není v dokumentu uveden.

Dokumenty, včetně toho pro občany zemí mimo EU, jsou ke stažení v několika jazycích na naší webové stránce.


Dokument EWR Bescheinigung je používán nejen v Německu, ale také v Belgii a Lucembursku.