(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Nemecko: Potvrdenie miestneho príjmu prostredníctvom dokumentu EU/EWR (známeho aj ako Bescheinigung EU/EWR)

11. Marec 2020

Nerezidentov Nemecka možno považovať za poplatníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou v prípade, že väčšina ich príjmov pochádza z Nemecka a splňujú niektoré ďalšie podmienky.

Výhodou neobmedzenej daňovej povinnosti je, že, na rozdiel od obmedzenej daňovej povinnosti, môžete využiť všetky daňové zvýhodnenia na daň z príjmov fyzických osôb a veľa rodinných zvýhodnení. Medzi tieto zvýhodnenia patria: daňový odpočet rôznych nákladov a zľavy (výživné, náklady na vzdelanie, odpočet úrokov z hypotéky, ...).

Nárok na odpočet máte v prípade, že spĺňate
aspoň jednu z nasledujúcich podmienok
1) 90 % vašich celkových príjmov pochádza z Nemecka
alebo
2) váš zahraničný príjem, ktorý nie je zdanený v Nemecku,
nesmie prekročiť určitý limit. Pre rok 2019 je tento limit
vo výške 9 168 EUR pre slobodné osoby a 18 336 EUR pre
manželov v prípade, že podávajú daňové priznanie spoločne.

V prípade, že ste rezidentom členského štátu EÚ (prípadne EHP) a vaša manžel/ka alebo dieťa je tiež rezidentom, môžete čerpať rodinné daňové zvýhodnenia. Toto primárne zahrňuje spoločné zdanenie manželov alebo výhodnejšie zdanenie podľa 3. daňovej triedy. K tomu je potrebné mať vyplnený formulár EWR.

Formulár EWR Bescheinigung je vyplnený a overený miestnym daňovým úradom (v závislosti na mieste vášho trvalého bydliska) a potvrdzuje výšku príjmu z vašej domovskej krajiny. V tomto dokumente nie je uvedený príjem z Nemecka.

Dokumenty, vrátane toho pre občanov z krajín mimo EÚ, sú k dispozícii k stiahnutiu v niekoľkých jazykoch na našej webovej stránke.


Dokument EWR Bescheinigung je používaný nielen v Nemecku, ale aj v Belgicku a Luxembursku.