(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Daně v Německu: vše, co o nich potřebujete vědět

16. srpen 2021

I v Německu se vybírá spousta různých daní. Na ty nejvýznamnější se podíváme v tomto článku.

Základy Německého daňového systému vychází z Ústavy. Většina daní je zaváděna po dohodě jednotlivých států s federální vládou. Některé daně jsou vybírány výhradně na federální úrovni (clo), jiné na úrovni jednotlivých spolkových zemí (spotřební daň), menší správní celky mohou také vybírat daně.

Daně z příjmu právnických osob


Sazba daně z příjmu právnických osob je v Německu 15 %. Právnické osoby však odvádí ještě příplatek solidarity (o kterém jsme se rozepsali níže) a tzv. živnostenskou daň, jejíž výši si určují samostatně spolkové země. Výše efektivního zdanění je tak pro podnikatele v průměru pod hranicí 30 %.

Daně z příjmu fyzických osob


Daně z příjmu fyzických osob jsou v Německu progresivní - sazba daně se zvyšuje s narůstajícím příjmem. Nejvyšší možná sazba je 45 %, tu ale platí pouze osoby se zdanitelným příjmem nad 265 327 eur. Osoby, které si nevydělají více než 14 255 eur za rok, daň z příjmu neplatí vůbec. Efektivní výši zdanění neovlivňuje pouze příjem, ale i daňová třída.


Zpracujte_si_danove_priznani_v_Nemecku

Příplatek solidarity


Příplatek solidarity je obdobou nedávno zrušené české solidární daně. Peníze vybrané tímto příplatkem putují do infrastruktury, zdravotnictví či například školství. Od 1. ledna 2021 vešla v platnost nová hranice pro odvod příplatku solidarity - roční příjem překračující hranici 62 127 eur.

Odvody na pojištění


Odvody jsou v Německu jedny z nejvyšších z celé EU a dělí se na odvody na zdravotní pojištění (14,6 % z příjmu), důchodové pojištění (18,6 % z příjmu), pojištění nezaměstnanosti (3 % z příjmu) a nemocenské pojištění (2,5 %). Polovinu odvodu odvádí zaměstnavatel, druhou polovinu odvádí zaměstnanec. Stejně jako v Česku má i německé pojištění vrchní hranici odvodů, která závisí na druhu pojištění a spolkové zemi.

Daň z nemovitosti


Daň z nemovitosti je federální vládou stanovena na 0,35 % z hodnoty nemovitosti. Spolkové země si však stanovily koeficient, kterým tuto sazbu násobí - v některých zemích tak může být až osminásobná. Daň z převodu nemovitosti platí kupující při převodu nemovitosti. Základní sazba stanovená federální vládou je 3,5 %, ale většina spolkových zemí ji o něco navýšila. Investoři si v Německu dále musí dát pozor na tzv. Spekulationssteuer - pokud se kupující rozhodne nemovitost prodat během prvních deseti let od převodu, musí částku, kterou na prodeji vydělal, zdanit.

Církevní daň


Státem uznávané církevní instituce jsou z velké části dotovány právě církevní daní. Tuto daň platí pouze občané, kteří se k dané církvi hlásí. Částku odvedenou na církevní dani si můžete odečíst z daňového základu.

Daň z přidané hodnoty


Daň z přidané hodnoty odvádí v Německu plátci daně z prodaných služeb a výrobků. Daň se neodvádí například z:

  • služeb prováděných některými profesemi (např. doktoři),
  • finančních služeb (např. úrok z poskytnutého úvěru),
  • kulturních služeb veřejnosti (např. státní divadla, muzea, ZOO, atp.),
  • prodeje výrobků a služeb, pokud prodejce nepřekročil hranici obratu 17 500 eur v minulém kalendářním roce a neočekává se překročení 50 000 eur.

Sazba DPH je 19 %. Snížená (7 %) je například u některých potravin.

Chci pomoct s daněmi