Податки в Німеччині: все, що вам потрібно про них знати

12. Вересень 2022

У Німеччині існує багато різних видів податків. У цій статті ми розповімо про деякі з них та детальніше пояснимо про найважливіші з них.

Система оподаткування Німеччини базується на дійсній Конституції. Більшість податків стягується на основі угод між окремими землями та федеральним урядом. Деякі податки стягуються на федеральному рівні (митні податки), інші (акцизні податки) стягуються меншими адміністративними одиницями.

Корпоративний податок


Ставка корпоративного податку в Німеччині становить 15%. Крім цього податку, корпорації також повинні платити солідарний збір і, так званий, торговий податок. Ефективна ставка податку для корпорацій в Німеччині становить близько 30%.

Податок на доходи фізичних осіб


Податок на прибуток у Німеччині є прогресивним – ставка податку зростає зі збільшенням заробітної плати. Найвища ставка податку становить 45% і сплачується особами, чий річний оподатковуваний дохід перевищує 265 327 євро. Особи, чий загальний оподатковуваний дохід за рік складає менше ніж 14 255 євро, не повинні сплачувати податки з прибутку. Ефективна ставка податку залежить не лише від доходу, а й від вашого податкового класу. Ви можете повернути частину своїх податків, заповнивши податкову декларацію через наш простий додаток.

Солідарний внесок


Солідарний внесок - це податок, який сплачують особи, що заробляють понад 62 127 євро у рік. Зібрані кошти прямують на покращення інфраструктури, охорони здоров’я, освіти тощо.

Внески на соціальне страхування


Внески на соціальне страхування в Німеччині є одними з найвищих у Європі та поділяються на пенсійне страхування (18,6%), страхування на випадок безробіття (3%), страхування по догляду за хворими (2,5%) та медичне страхування (14,6%). Половину страхової суми сплачує роботодавець, другу половину сплачує працівник. Подібно до багатьох інших країн, німецьке страхування також має межу, яку страхова сума не може перевищувати. Ця межа змінюється в залежності від певної землі ФРН.

Податок на власність


Федеральний уряд стягує податок на нерухомість у розмірі 0,35% від вартості нерухомості. Кожна земля самостійно встановлює власні податки на нерухоме майно понад федеральний - у деяких землях ставка у 8 разів перевищує федеральну.

Податок на передачу нерухомості сплачує покупець. Ставка федерального податку становить 3,5%, але більшість земель відтоді її підвищили.

Інвестори в нерухомість повинні брати до уваги Spekulationssteuer - податок на спекуляцію. Якщо власник вирішить продати майно протягом 10 років після його придбання, він повинен сплатити податок з прибутку, отриманого від перепродажу майна.

Церковний податок


Визнані державою релігії здебільшого фінансуються за рахунок церковного податку. Цей податок сплачують лише ті громадяни, які є офіційними членами цих церков. Церковний податок може бути використаний як податкова знижка.

Податок на додану вартість


Податок на додану вартість – це податок, який уряд стягує майже з усіх послуг і продуктів, вироблених у Німеччині. Деякі з найпоширеніших винятків:

  1. послуги, що надаються певними професійними групами (наприклад, лікарями),
  2. фінансові послуги,
  3. послуги у сфері культури,
  4. продаж товарів і послуг, якщо продавець не перевищив ліміт у 17 500 євро в минулому календарному році або не очікується перевищення ліміту в 50 000 євро протягом наступного року,
  5. Загальна ставка ПДВ становить 19%. Знижена ставка податку становить 7%.

Допомога на дітей


Батьки мають право на отримання допомоги на дітей, які проживають разом і не досягли 18-річного віку або ще навчаються (денна форма навчання).

Повернення податку


Чи знаєте ви, що можете отримати відшкодування частини податків? Щоб повернути частину грошей, просто заповніть податкову декларацію. Зверніться до нас та дізнайтеся більше інформації щодо вашого повернення з Німеччини вже сьогодні.