Dane v Nemecku: všetko, čo o nich potrebujete vedieť

25. August 2021

Aj v Nemecku sa vyberá veľa rôznych daní. Na tie najvýznamnejšie sa pozrieme v tomto článku.

Základy nemeckého daňového systému vychádzajú z Ústavy. Väčšina daní je zavádzaná po dohode jednotlivých štátov s federálnou vládou. Niektoré dane sa vyberajú výlučne na federálnej úrovni (clo), iné na úrovni jednotlivých spolkových krajín (spotrebná daň), menšie administratívne celky môžu tiež vyberať dane.


Dane z príjmu právnických osôb


Sadzba dane z príjmu právnických osôb je v Nemecku 15 %. Právnické osoby však odvádzajú ešte príplatok solidarity (o ktorom sme sa rozpísali nižšie) a tzv. podnikovú daň, ktorej výšku si určujú spolkové krajiny samostatne. Vyššie efektívne zdanenie je tak pre podnikateľov v priemere pod hranicou 30 %.

Dane z príjmu fyzických osôb


Dane z príjmu fyzických osôb sú v Nemecku progresívne - sadzba dane sa zvyšuje s narastajúcim príjmom. Najvyššia možná sadzba je 45 %, tú ale platia iba osoby so zdaniteľným príjmom nad 265 327 eur. Osoby, ktoré si nezarobia viac ako 14 255 eur za rok, daň z príjmu neplatia vôbec. Efektívnu výšku zdanenia neovplyvňuje len príjem, ale aj daňová trieda.

Neviete, do ktorej daňovej triedy spadáte? Prečítajte si náš článok o daňových triedach.


Príplatok solidarity


Príplatok solidarity je obdobou solidárnej dane. Peniaze vybrané týmto príplatkom putujú do infraštruktúry, zdravotníctva či školstva. Od 1. januára 2021 vošla do platnosti nová hranica pre odvod príplatku solidarity - ročný príjem prekračujúci hranicu 62 127 eur.

Odvody na  poistenie


Odvody sú v Nemecku jedny z najvyšších z celej EÚ a delia sa na odvody na zdravotné poistenie (14,6 % z príjmu), dôchodkové poistenie (18,6 % z  príjmu), poistenie nezamestnanosti (3 % z  príjmu) a nemocenské poistenie (2,5 %). Polovicu odvodu odvádza zamestnávateľ, druhú polovicu odvádza zamestnanec. Nemecké poistenie má vrchnú hranicu odvodov, ktorá závisí na druhu poistenia a spolkovej krajine.

Daň z nehnuteľnosti


Daň z nehnuteľnosti je federálnou vládou stanovená na 0,35 % z hodnoty nehnuteľnosti. Spolkové krajiny si však stanovili koeficient, ktorým túto sadzbu násobia - v niektorých krajinách tak môže byť až osemnásobná.

Daň z prevodu nehnuteľnosti platí kupujúci pri prevode nehnuteľnosti. Základná sadzba stanovená federálnou vládou je 3,5 %, ale väčšina spolkových krajín ju o  niečo navýšila.

Investori si v Nemecku ďalej musia dať pozor na tzv. Spekulationssteuer - ak sa kupujúci rozhodne predať nehnuteľnosť počas prvých desiatich rokov od prevodu, musí zdaniť sumu, ktorú na  predaji zarobil.

Cirkevná daň


Štátom uznávané cirkevné inštitúcie sú z veľkej časti dotované práve cirkevnou daňou. Túto daň platia len občania, ktorí sa hlásia k danej cirkvi. Sumu odvedenú na cirkevnej dani si môžete odpočítať zo základu dane.

Daň z pridanej hodnoty


Daň z pridanej hodnoty odvádzajú v Nemecku platitelia dane z predaných služieb a výrobkov. Daň sa neodvádza napríklad z/zo:

  • služieb vykonávaných niektorými profesiami (napr. lekári),
  • finančných služieb (napr. úrok z poskytnutého úveru),
  • kultúrnych služieb verejnosti (napr. štátne divadlá, múzeá, ZOO, atp.),
  • predaja výrobkov a služieb, ak predajca neprekročil hranicu obratu 17 500 eur v minulom kalendárnom roku a neočakáva sa prekročenie 50 000 eur.

Sadzba DPH je 19 %. Znížená (7 %) je napríklad pri niektorých potravinách.

Chcem pomôcť s daňami