(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Daňový bonus na dieťa alebo dotácia na obed. Dilema rodičov školákov a škôlkarov

4. August 2021

Rodičia školopovinných detí a škôlkarov sa musia do 10. augusta rozhodnúť, čo uprednostnia. Daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní alebo v mzde u zamestnávateľa alebo dotáciu na obed. Novinku, ktorú schválila vláda, však sprevádzajú otázniky a nejasnosti.

Obedy zadarmo pre školákov a škôlkarov budú od začiatku nového školského roka minulosťou. Podľa vládnej novinky môžu rodičia čerpať iba jeden z balíčkov, a to buď daňový bonus na dieťa raz ročne v daňovom priznaní, alebo mesačne pri mzde u zamestnávateľa, alebo dotáciu na obedy pre dieťa.

Daňový bonus na dieťa je od 1. 7. 2021 vyšší

Daňový bonus na dieťa je od 1. júla 2021 vyšší. Najvyšší bonus môžu čerpať rodičia detí do 6 rokov (46.44 €), na deti od 6 do 15 rokov je to 39.44 € a na deti od 15 rokov 23.22 €.

Rodičia pritom musia vychádzať aj zo svojich príjmov a spočítať si, čo im vychádza výhodnejšie. Daňoví experti sa zhodujú na tom, že výhodnejšie je uprednostniť daňový bonus na dieťa. Ten pri vyšších príjmoch zníži daň k úhrade a rodičia budú musieť platiť nižšiu daň z príjmu.

Výhody daňového bonusu
na dieťa:
 Nevýhody daňového bonusu
na dieťa:
 ✔️ náleží rodičovi dieťaťa bez ohľadu
na predškolnú alebo školskú dochádzku (vplyv pandémie, zatvorené školy a škôlky, ochorenie dieťaťa)
❌ u živnostníkov sa uplatní raz ročne v daňovom priznaní
✔️ zníži daň z príjmov prípadne môže tvoriť preplatok ❌ nemôže ho uplatniť nezamestnaný rodič alebo rodič s nízkym príjmom
✔️ u zamestnancov sa uplatní mesačne vo výplate ❌ hranica pre nárok na daňový bonus je výška príjmu viac ako 3 738 €

Obedy zadarmo

Príspevok na stravu (obed) v novom školskom roku sa zvyšuje na 1.30 €/obed. Pri mesačnej dochádzke dieťaťa do školy alebo škôlky to činí v priemere 20 obedov/mesiac vo výške 26 € (1.30 € x 20). Pri zameškaní dochádzky sa tento príspevok kráti podľa dochádzky dieťaťa.

Nevýhody dotácie obedov zadarmo:

  • rodičia nemôžu uplatniť dotáciu v čase zatvorenia MŠ alebo škôl napr. z dôvodu prázdnin, pandémie
  • dotácia sa kráti pomerným dielom z dôvodu zameškania vyučovania napr. z dôvodu ochorenia dieťaťa

Nárok na obedy zadarmo budú mať naďalej deti v hmotnej núdzi a z chudobných rodín.

Rodičia majú necelý týždeň na rozhodnutie

Rodičia majú necelý týždeň na to, aby sa rozhodli, ktorý variant uprednostnia od budúceho školského roka. Svoje rozhodnutie musia nahlásiť materským a základným školám do 10. augusta 2021. MŠ a ZŠ v týchto dňoch začali rozposielať rodičom emaily so žiadosťou o čestné vyhlásenie, či budú uplatňovať na dieťa daňový bonus alebo nie.

„Rodič si musí byť vedomý, že ak by poberal dotáciu na stravu aj zvýšený daňový bonus, dochádza k poberaniu dotácie neoprávnene a môže dôjsť k situácii, že tento príspevok bude musieť byť vrátený," povedala hovorkyňa ústredia práce Mariana Šebová.

Školy a škôlky musia do 10. augusta ústrediu práce nahlásiť deti, ktoré budú poberať príspevok na stravu. V prípade, že sa situácia rodičov detí zmení v priebehu školského roka, bude možné aktualizovať zoznam aj počas školského roka. Ak sa teda rodič dieťaťa, ktorý je napr. aktuálne nezamestnaný v priebehu školského roka zamestná, a rozhodne sa uplatniť si daňový bonus (na ktorý ako nezamestnaný nemá nárok), musí túto skutočnosť nahlásiť MŠ alebo ZŠ, ktorú jeho dieťa navštevuje.

Zmätky (nielen) v ročnom zúčtovaní

Táto novinka vyvoláva aj viacero otáznikov:

  • 5-roční predškoláci môžu mať nárok na daňový bonus (ak príjem rodiča prevyšuje hranicu 3 738 €), ale aj na obed zadarmo
  • 6-roční škôlkari už vyššie uvedenú možnosť nemajú
  • v prípade zamestnania v priebehu roka a pri zmene čerpania dotácie vs. daňového bonusu sa obe položky zohľadnia v ročnom zúčtovaní
  • neprehľadnosť systému v ročnom zúčtovaní, kto má na čo nárok a kto čo čerpá neoprávnene

Odborníci na dane odporúčajú zvoliť si daňový bonus, ktorý môže byť ročne až:

  • 557.28 € u detí do 6 rokov
  • 376.14 € u detí od 6 do 15 rokov
  • 278.64 € u detí nad 15 rokov