Kedy sa (ne)platia odvody do Sociálnej poisťovne?

2. August 2021

Nie každý živnostník má povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Platí to ako v začiatkoch podnikania, tak i v ďalších rokoch. Od čoho sa odvíja platenie poistného? Kedy je potrebné platiť odvody a kedy je živnostník od odvodov oslobodený?

Živnostník a iná SZČO (lekári, autori, umelci) sú povinní platiť odvody do zdravotnej poisťovne od vzniku živnosti. V prípade sociálnych odvodov je to však inak.

Kedy je potrebné platenie sociálnych odvodov?

Platenie sociálnych odvodov je závislé na výške príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. To znamená, že pre posúdenie, či daňovník má alebo nemá povinnosť platenia sociálnych odvodov v roku 2021, je rozhodujúca výška jeho príjmov v roku 2020. Výšku príjmov nie je potrebné uvádzať Sociálnej poisťovni, je však potrebné podať daňové priznanie. Z neho Sociálna poisťovňa posúdi, či vzniká alebo nevzniká povinnosť platenia odvodov.


Ak živnostník dosiahne príjem, ktorý je vyšší ako určená hranica pre platenie sociálnych odvodov, Sociálna poisťovňa určí povinnosť platby odvodov podľa dátumu podaného daňového priznania:

Daňové priznanie podané do:Povinnosť platenia sociálnych odvodov od:
31. marca1. júla
30. júna1. októbra

Hranica príjmov pre rok 2020 je 6 552 €. Živnostníci, ktorí v roku 2020 presihali túto hranicu, majú povinnosť platiť sociálne odvody buď od júla 2021, v prípade, ak podali daňové priznanie v riadnom termíne, alebo od októbra 2021, v prípade ak požiadali o predĺženie lehoty pre podanie daňového priznania.

Pre rok 2021 sa hranica príjmov zvyšuje

Hranica príjmov pre stanovenie platby sociálnych odvodov sa každý rok zvyšuje. Pre rok 2021 je stanovená hranica príjmov na 6 798 €. Výpočet hranice príjmov zistíte v článku Odvody živnostníkov do Sociálnej poisťovne od 1. 1. 2022.

Ak živnostník dosiahne príjem vo výške 6 798 €, platí pre neho povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2022 prípadne od 1. 10. 2022. Ak bude jeho príjem nižší, ako je táto hranica, je od platenia sociálneho poistného oslobodený. Sociálne poistné tak nebude platiť po celý rok, kým opäť nepodá daňové priznanie.


Minimum, ktoré živnostník zaplatí na odvodoch je 267.09 €, pričom do zdravotnej poisťovne zaplatí 79.31 € a do Sociálnej poisťovne 187.78 €.

Minimálny odvod SZČOSociálne poistnéZdravotné poistné
267.09 €187.78 €79.31 €

Náš e-book je užitočný pomocník nielen pri rozbiehaní podnikania. Prevedie vás založením živnosti, pomôže zorientovať sa v povinnostiach voči úradom, vysvetlí fakturáciu, cenotvorbu a DPH a pomôže so zamestnávaním ľudí. Viac ako 90 strán rád a tipov od skúsenej účtovníčky, príklady z praxe, vzory vyplnených formulárov a veľa ďalšieho. Objednajte na našom webe.


Objednať e-book