(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Proč je má vratka nižší, než jsem očekával?

31. květen 2021

Pokud jste podali daňové přiznání, může vás překvapit nižší vratka, než jste očekávali. Proč tomu tak je?

Vaše vratka může být nižší, protože vám z ní mohou být odečteny částky dlužené ostatním státním institucím či jiným státům. Představme si dva případy, kdy k takové situaci může dojít:

Nedoplatky na daních z jiných států

Adam očekává vratku daní z Belgie ve výši 1 850 €. Daňový úřad mu však poslal částku o 650 € nižší. Úřad totiž od přeplatku odečetl dluh, který měl Adam na daních z doby, kdy pracoval v Nizozemí způsobený příliš nízkým pojistným.

Dluhy státním institucím

Martin pracoval v Rakousku a na konci roku požádal o vrácení přeplatku daní. Místo očekávaných 1 130 € ale obdržel částku o 300 € nižší. Úřad mu totiž započítal i pokutu za rychlou jízdu, kterou Martin nezaplatil.

Existuje mnoho dalších důvodů, proč může být očekávaná vratka nižší. Proto se vždy našich klientů zeptáme podrobně na všechny informace, abychom mohli případným nemilým překvapením v podobě menší vratky předejít. Naše společnost nepřebírá odpovědnost za přepočítání daně způsobené dluhem klienta. Laicky řečeno, náš poplatek za službu je vypočítáván z očekávané vrátky, kterou jsme vám vypočítali.

Ke každému případu přistupujeme individuálně. Pokud budete mít pocit, že něčemu v dotazníku nerozumíte, naše podpora je vám kdykoliv k dispozici.

Pracovali jste v zahraničí a potřebujete vyřešit daně?

Kontaktujte nás