Dodatečné daňové přiznání

17. květen 2021

Dodatečné daňové přiznání se podává v případě, že poplatník v řádném daňovém přiznání nevyplnil některý relevantní údaj, nesprávně opsal údaje z potvrzení, které jsou přílohou k daňovému přiznání a nebo finanční úřad odhalil chybu v řádném daňovém přiznání.

Kdy se podává dodatečné daňové přiznání?

Dodatečné přiznání se podává po termínu, tj. od 2. dubna 2022. Pokud poplatník udělal v přiznání chybu a tuto skutečnost zjistil ještě v termínu (do 1. dubna), podává opravné daňové přiznání. Pokud podává poplatník přiznání elektronicky, dodatečné přiznání podává po 3. květnu 2022.

V čem se odlišuje opravné od dodatečného přiznání?

Rozdíl v opravném a dodatečném přiznání nespočívá pouze v termínu, kdy poplatník zjistil chybu. V opravném přiznání se opraví chyba a podá se daňové přiznání již s opravenou chybou. Na toto přiznání je přihlíženo jako na řádné a řádné přiznání se opravným anuluje.

Dodatečné přiznání obsahuje pouze tzv. diferenciál, kde se v příslušném oddíle vypočítá rozdíl mezi řádnou (chybovou) hodnotou a opravenou hodnotou.

POZOR: Dodatečné přiznání nelze podat, aniž byste podali řádné přiznání. Dodatečné pouze doplňuje řádné, případně opravné přiznání. To znamená, že jej nenahrazuje v plném rozsahu, pouze v rozdílech.

Dodatečné přiznání s pokutou i bez ní

Pokud poplatník najde v daňovém přiznání chybu, je dobré vyvinout iniciativu a podat dodatečné přiznání dobrovolne tj. nečekat na výzvu z finančního úřadu. Pokud poplatník podá dodatečné přiznání do konce následujícího měsíce, v němž byla zjištěna chyba, finanční úřad mu pokutu za mylné vyplnění neudělí.

Pokud tuto lhůtu nestihne, finanční úřad mu může udělit pokutu do 5 % výše daně navýšené o úroky z prodlení za pozdní zaplacení daně. To platí v případě, že daň nezaplatil nebo zaplatil daň v nižší výši. Dodatečné přiznání mu daň doměří.

Vyplnit dodatečné daňové přiznání


Jak podat dodatečné daňové přiznání? Jaký formulář použít?

Formulář pro podání dodatečného přiznání je stejný jako pro řádné a opravné přiznání. V dodatečném přiznání se navíc vyplňuje oddíl č. 6, kam se uvede diferenciál mezi nově zjištěnou a chybnou daňovou povinností. Nezapomeňte na první straně formuláře označit, že se jedná o dodatečné přiznání.

Složité? Nechte aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz, aby rozdíly v dodatečném přiznání vypočítala za vás.

Stačí se vrátit do objednávky řádného, případně opravného přiznání, a ve 2. kroku se překliknout z řádného (opravného) přiznání na dodatečné přiznání (překlik označí na 1. straně formuláře, že se jedná o dodatečné přiznání). Následně opravíte chyby a aplikace rozdíly v 6. oddíle formuláře vypočítá sama.

Chybovat je lidské

Pokud jste v řádném nebo opravném přiznání uvedli kontaktní telefon, správce daně vás může upozornit na drobné chyby a vyzvat k opravě bez nutnosti podat dodatečné přiznání. Odpadne tím další papírování a stres. Vždyť chybovat je lidské a pracovníci finančních úřadů to vědí.