(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Pozor na nejčastější chyby v daňovém přiznání

5. květen 2021

Nedbalost, zapomenutí nebo stres. To jsou nejčastější důvody chyb v daňovém přiznání. Shrnuli jsme, kde se nejčastěji chybuje.

1. Neúplné osobní údaje

Nesprávně vyplněný telefon nebo e-mail. Možná to zní jako banalita, ale pokud se chcete vyhnout složitému dopisování s finančním úřadem formou úředních dopisů, je dobré zkontrolovat si kontaktní údaje, aby vás finanční úřad mohl snadno kontaktovat v případě potřeby.

2. Nepřiznání všech příjmů

V daňovém přiznání je nutné uvést veškeré příjmy. Pokud máte příjem třeba ze zaměstnání a zároveň podnikáte a nebo pronajímáte nemovitost, je potřeba tyto příjmy uvést také. Finanční správa porovná zaplacené zálohy na dani od zaměstnavatelů a při nepřiznání příjmu ze zaměstnání nebo z dohody přijde na to, že část příjmů chybí.

3. Chyby ve slevách na dani

Ve slevách na dani se nejčastěji chybuje v uplatnění nároku za celý rok, přičemž nárok vzniká pouze za část roku. Je to např. u slevy na manželku nebo na studenta. Na základě potvrzení o studiu finanční úřad snadno odhalí, zda vznikl nárok za celý rok či nikoli.

Podobná situace nastává u daňového zvýhodnění např. na děti, kdy si daňový bonus na děti nárokují oba rodiče, přičemž o bonus může žádat pouze jeden z nich. U školkovného je situace podobná, rodiče žádají maximální částku tohoto zvýhodnění, nárok ale vzniká pouze ve výši reálné úplaty za předškolní vzdělávání. Potvrzení ze školky o výši zaplaceného školkovného je toho jasným důkazem.

Zjistili jste, že máte chybu v daňovém přiznání a formulář jste již podali v papírové podobě? Nově si v aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz můžete vypracovat i dodatečné přiznání. Opravte si nesprávné údaje a podejte daňové přiznání bez chyb. A nezapomeňte na přílohy a podpis.

Zpracovat dodatečné přiznání

4. Chybí žádost o vrácení daně v případě přeplatku

Při vratkách na dani je důležité vyplnit ve formuláři žádost o vrácení přeplatku. Pokud žádost nebude vyplněna, finanční úřad vratku nevyplatí.

TIP: Pokud si zpracujete daňové přiznání za rok 2020 u nás v aplikaci a vyjde vám přeplatek, ptáme se, jak ho chcete vyplatit.

5. Nepodepsání daňového přiznání


Zpracovali jste si daňové přiznání na www.OnlinePřiznání.cz a zapoměli jste jej podepsat? Zní to možná vtipně, ale pak je daňové přiznání neplatné. Svým podpisem každý poplatník stvrzuje, že údaje vyplnil pravdivě a správně.

6. Opomenuté přílohy

Přílohy tvoří nedílnou součást daňového přiznání, na základě nichž finanční úřad prověří správnost zadaných hodnot. Pokud nepřiložíte všechny přílohy, finanční úřad vás vyzve k dodání (což může někdy zpozdit případné vrácení přeplatku).

7. Pozdní podání


Termín pro podání daňového přiznání je výhodné mít zapsaný do diáře nebo kalendáře. Pokud podáte po termínu, bude nabíhat penále z opoždění od 1. dubna 2021.