(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Vrácení přeplatku z daně z příjmů

3. květen 2021

Pokud vám v daňovém přiznání vyšel přeplatek, finanční úřad jej ve stanovené lhůtě vrátí. Kdy můžete očekávat přeplatek?

Jak požádat o přeplatek?


Dle daňového řádu ČR se přeplatek nevrací automaticky, je nutno o něj požádat. Při zpracování daňového přiznání se o přeplatek žádá na konci formuláře daňového přiznání v části ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB.

V žádosti se uvede způsob, jakým bude přeplatek vyplacen. Na výběr je vrácení přeplatku:

  • složenkou na adresu poplatníka,
  • na číslo účtu,
  • od roku 2021 i v hotovosti max. do výše 1 000 Kč.

Aplikace pro zpracování daňového přiznání na www.OnlinePřiznání.cz vám vše vypočítá. Pokud budete mít nárok na přeplatek, vyberete si, jakým způsobem ho chcete vrátit a doplníte potřebné informace.

Kdy mně finanční úřad vrátí přeplatek?


Obecně platí, že na vrácení přeplatku má finanční úřad 30 dní. V případě, že bylo daňové přiznání podáno v termínu do 1. dubna 2021, počínaje 1. dubnem začíná běžet 30denní lhůta na vrácení přeplatku. Přeplatky očekávejte nejpozději do 30. dubna 2021.

Pokud využijete podání přiznání v prodloužené lhůtě v listinné podobě do 3. května, přeplatek bude vrácen nejpozději do 2. června 2021, u elektronického podání do 30. června 2021.

CZ-banner1

Proč běží lhůta od 1. dubna? Daňové přiznání jsem podal v lednu/únoru.


Lhůta začíná běžet první den po řádném termínu z toho důvodu, že v termínu můžete kdykoliv provést jakoukoliv opravu v daňovém přiznání a podat opravné přiznání.

Jsem zaměstnanec a roční zúčtování dělal zaměstnavatel. Uplatnil jsem si slevy na dani. Kdy dostanu přeplatek?


Pokud zaměstnanci podal roční zúčtování zaměstnavatel, přeplatek mu bude vrácen v březnové výplatě, kterou dostane v dubnu. Vzhledem k tomu, že u každého zaměstnavatele je výplatní termín v jiný den, přesný den vrácení přeplatku není stanoven.

Požádal jsem o odklad daňového přiznání. Kdy mohu počítat s vrácením přeplatku?


Při odkladu daňového přiznání je rozhodujícím datem pro vrácení přeplatku následující den po dni, do kterého mělo být daňové přiznání podáno v prodloužené lhůtě. To znamená, že pokud jste si prodloužili lhůtu pro podání do 30. června, lhůta běží od 1. července a přeplatek bude vrácen maximálně do 30. července.

Přehled termínů pro vrácení přeplatku:

Termín podání daňového přiznání Přeplatek vyplacen do:
zaměstnanec (zaměstnavatel provedl roční zúčtování) ve výplatě za březen v dubnu
v řádném termíně do 1. dubna 30. dubna
v prodlouženém termínu do 3. května 2. června
v řádném termíně elektronicky do 2. května 1. června
v prodlouženém termínu elektronicky do 1. června 30. června
podávané daňovým poradcem do 1. července 31. července

Ještě jste nepodali daňové přiznání? Zpracujte si jej v naší chytré aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz z pohodlí domova.

Vyplnit přiznání