(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Platila jsem zálohy do pojišťoven i v čase odpuštění záloh pro OSVČ. Co bude se zaplacenými zálohami?

4. červen 2021

Pandemie koronaviru přinesla s sebou různé podpůrné balíčky a pomoc pro OSVČ. Jedním z nich bylo i odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. Co v případě, že jste zálohy platili nepřetržitě celý rok?

Odpuštěné zálohy na pojištění

OSVČ neměli povinnost hradit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění za měsíce březen až srpen 2020, tedy 6 měsíců. Ne všechny OSVČ tuto možnost využili a zálohy hradili celý rok přesto, že to nebylo nutné. Co bude se zaplacenými zálohami?

Podání přehledů

Zaplacené zálohy se promítnou v přehledu pro pojišťovny, které má OSVČ povinnost podávat. V přehledu OSVČ uvede skutečně zaplacené zálohy na pojistné. 6měsíční odpuštění záloh se zohlední ve výsledku a vyjde jí přeplatek.

Zpracujte si přehledy pro pojišťovny v naší chytré aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz.

Je na rozhodnutí OSVČ, jak s pŕeplatkem naloží:

  • použije jej na úhradu budoucích záloh
  • nechá si přeplatek vyplatit

Vyplacení přeplatku však není automatické. U ČSSZ i u zdravotních pojišťoven platí, že o přeplatek je potřeba požádat v přehledu.

Kdy dostanu přeplatek?

Vrácení přeplatku je kromě žádosti v přehledu podmíněno i tím, že OSVČ nemá vůči pojišťovně nebo ČSSZ dluh na pojistném nebo penále. V případě, že pojišťovna eviduje dluh, se část přeplatku nebo i celý použije na úhradu dluhu. Pokud žádný dluh neexistuje a přeplatek nebude použit na úhradu budoucích záloh, ČSSZ i zdravotní pojišťovny vyplácí přeplatky do 30 dnů ode dne podání.

Platili jste zálohy po celý rok 2020? Neotálejte dlouho a nečekejte na poslední den, do kdy se mohou podat přehledy. Zpracujte si přehledy v chytré aplikaci na www.OnlinePřiznání.cz ještě dnes a podejte co nejdříve. Do měsíce tak můžete mít přeplatek na účtu.

Na pokladnách vám přeplatek již nevrátí

Přeplatek může být vyplacen dvěma způsoby:

  1. převodem na účet
  2. složenkou na adresu

V pokladnách ČSSZ ani u zdravotních pojišťoven vám přeplatek nevrátí. Pokladny slouží pouze k výběru pojistného.