(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Pracuji v Rakousku. Jak podám daňové přiznání?

13. květen 2019

Pracujete v Rakousku a lámete si hlavu nad rakouským daňovým systémem? Podat nebo nepodat daňové přiznání v Rakousku? Jak postupovat? Co k tomu budete potřebovat?

Rakouský daňový systém je podobný tomu českému v tom, že se v průběhu roku odvádějí tzv. daňové zálohy, které se po skončení daňového období zúčtují formou daňového přiznání. Pokud za vás zaměstnavatel odvedl vyšší daň než měl, máte, podobně jako v ČR, nárok na vrácení daňového přeplatku.

Daňový přeplatek

Daňový přeplatek v Rakousku může vzniknout, protože:

 • jste v Rakousku pracovali pouze část roku
 • jste pracovali současně pro více zaměstnavatelů
 • jste vystřídali více zaměstnání během roku
 • jste měli náklady spojené s dojížděním do práce
 • jste financovali domácnost nebo ubytování na Slovensku i v Rakousku
 • jste ženatý / vdaná
 • máte děti
Kdy požádat o vrácení daně?

Rakouské zdaňovací období trvá od 1. ledna do 31. prosince. Trvá tedy celý kalendářní rok.

O vrácení daně můžete požádat na konci každého daňového roku. Na podání daňového přiznání nemáte limit 3 měsíce jako v ČR, ale o vrácení můžete požádat až 5 let zpětně. Čili v roce 2019 můžete žádat o vrácení daně za roky 2014. 2015. 2016. 2017 a 2018.

Podat nebo nepodat daňové přiznání v Rakousku?

Příjmy rakouských zaměstnanců jsou zdaňovány sazbou daně od 0% – 55%. Výše sazby daně závisí od hrubých příjmů. Do výšky 11 000 € základu daně je příjem od daně osvobozen. Pokud je tedy váš základ daně nižší než 11 000 €, nemáte povinnost podat daňové přiznání.

Přehled sazeb daně z příjmu z Rakouska:

Pokud jste v Rakousku pracovali pouze část roku, pro vrácení daní je důležité podat daňové přiznání i v ČR. Rakouský finanční úřad totiž bude vyžadovat formulář L1, který vám český finanční úřad potvrdí pro rakouskou stranu na základě podaného daňového přiznání!

Povinnost podat daňové přiznání vzniká jestliže poplatník:

 • dostal výzvu z rakouského daňového úřadu, aby si podal daňové přiznání
 • měl příjem v kalendářním roce vyšší než 11 000 €
 • má trvalý nebo přechodný pobyt (jde o místo, kde se zdržoval více než 6 měsíců / 183 dní v roce) v Rakousku
 • má 2 a více zaměstnání současně
 • pobíral Krankengeld
 • pobíral Insolvenzgeld
 • měl příjmy z prodeje nemovitostí v Rakousku, za které zaplatil daň z příjmu
Bez Lohnzettelu to nepůjde

Finanční údaje do rakouského daňového přiznání přepisujete z dokumentu, který je ekvivalentem slovenského potvrzení o zdanitelných příjmech. Rakušané tomu říkají Lohnzettel nebo se můžete setkat i s označením formulář L16. Ten vám vystaví zaměstnavatel na konci daňového roku, nejpozději 31. 12. Pokud vám ho zaměstnavatel nevystaví, můžete použít i výplatní pásky. Daňové přiznání v Rakousku můžete podat papírově nebo elektronicky.

Kdy vám Rakušané vrátí daně?

Finanční úřad má na zpracování žádosti o vrácení daně a na převod peněz na váš bankovní účet lhůtu 2 – 5 měsíců.

Chci podat daňové přiznání s daňovým specialistou