(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Som zamestnaný v Rakúsku. Ako podať daňové priznanie?

13. Máj 2019

Ste zamestnaní v Rakúsku a lámete si hlavu nad rakúskym daňovým systémom? Podať či nepodať daňové priznanie v Rakúsku? Ako postupovať? Čo k tomu budete potrebovať?

Rakúsky daňový systém je podobný tomu slovenskému v tom, že sa v priebehu roka odvádzajú tzv. daňové preddavky, ktoré sa po skončení daňového obdobia zúčtujú formou daňového priznania. Ak za vás zamestnávateľ odviedol vyššiu daň ako mal, máte, podobne ako na Slovensku, nárok na vrátenie daňového preplatku.

Daňový preplatok


Daňový preplatok v Rakúsku môže vzniknúť, pretože:

 • ste v Rakúsku pracovali iba časť roka,
 • ste pracovali súčasne pre viacerých zamestnávateľov,
 • ste vystriedali viacej zamestnaní počas roka,
 • ste mali náklady súvisiace s dochádzaním do práce,
 • ste financovali domácnosť alebo ubytovanie na Slovensku aj v Rakúsku,
 • ste ženatý/vydatá,
 • máte deti.

Kedy požiadať o vrátenie dane?


Rakúske zdaňovacie obdobie trvá od 1. januára do 31. decembra. Trvá teda celý kalendárny rok.

O vrátenie dane môžete požiadať na konci každého daňového roka. Na podanie daňového priznania nemáte limit 3 mesiace ako na Slovensku, ale o vrátenie môžete požiadať až 5 rokov spätne. Čiže v roku 2019 môžete žiadať o vrátenie dane za roky 2014, 2015. 2016. 2017 a 2018.

Podať alebo nepodať daňové priznanie v Rakúsku?


Príjmy rakúskych zamestnancov sú zdaňované sadzbou dane od 0 % – 55 %. Výška sadzby dane závisí od hrubých príjmov. Do výšky 11 000 € základu dane je príjem od dane oslobodený. Ak je teda váš základ dane nižší ako 11 000 €, nemáte povinnosť podať daňové priznanie.
Prehľad sadzieb dane z príjmu z Rakúska:

Ak ste v Rakúsku pracovali iba časť roka, pre vrátenie daní je dôležité podať daňové priznanie aj na Slovensku. Rakúsky finančný úrad totiž bude vyžadovať formulár L1, ktorý vám slovenský daňový úrad potvrdí pre rakúsku stranu na základe podaného daňového priznania!


Povinnosť podať daňové priznanie vzniká ak daňovník:


 • dostal výzvu z rakúskeho daňového úradu, aby si podal daňové priznanie,
 • mal príjem v kalendárnom roku vyšší ako 11 000 €,
 • má trvalý alebo prechodný pobyt (ide o miesto, kde sa zdržiaval viac ako 6 mesiacov/ 183 dní v roku) v Rakúsku,
 • má 2 a viac zamestnaní súčasne,
 • poberal Krankengeld,
 • poberal Insolvenzgeld,
 • mal príjmy z predaja nehnuteľností v Rakúsku, za ktoré zaplatil daň z príjmu.

Bez Lohnzettelu to nepôjde


Finančné údaje do rakúskeho daňového priznania prepisujete z dokumentu, ktorý je ekvivalentom slovenského potvrdenia o zdaniteľných príjmoch. Rakúšania tomu hovoria Lohnzettel alebo sa môžete stretnúť aj s označením formulár L16. Ten vám vystaví zamestnávateľ na konci daňového roka, najneskôr 31. 12. Pokiaľ vám ho zamestnávateľ nevystaví, môžete použiť aj výplatné pásky. Daňové priznanie v Rakúsku môžete podať papierovo alebo elektronicky.

Kedy vám Rakúšania vrátia dane?


Finančný úrad má na spracovanie žiadosti o vrátenie dane a na prevod peňazí na váš bankový účet lehotu 2 – 5 mesiacov.


Týka sa vás to? Využite výhody rakúskeho daňového systému. S našou aplikáciou zvládnete vyplniť rakúske daňové priznanie rýchlo a jednoducho. Pre získanie príspevkov vám pošleme aj formulár L1i.

Chcem podať daňové priznanie