(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Dotační programy pro podnikatele

20. říjen 2020

Nový koronavirus způsobil značný výpadek příjmů u mnohých podnikatelů. Vláda přichází s dalšími programy na pomoc pro OSVČ. Pomoc se dotkne i dohodářů.

S koronavirem je spojená řada opatření, díky nimž se zavírají školy, omezil nebo se úplně zastavil výkon podnikání. OSVČ tak mají opět možnost požádat o kompenzaci ve formě programů na podporu OSVČ zasažených vlivem vládních restrikcí.

Vláda schválila dva programy na pomoc OSVČ:

 • ošetřovné
 • kompenzační bonus

Jejich čerpání je zpřísněno v porovnání s podmínkami čerpání těchto programů na jaře.

Ošetřovné

Ošetřovné se bude vyplácet z programu podpory Ošetřovné II pro OSVČ Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Dosáhne na něj OSVČ, která:

 • musí kvůli uzavření škol či jiného zařízení nebo kvůli karanténě zůstat doma s dětmi do 10 let,
 • pečuje o osobu, jež je kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotním stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) a kvůli mimořádným opatřením nemůže využívat nějakou formu sociálních služeb,
 • pečuje o nezaopatřené dítě do 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost).

Program je určený pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, ktorou nemohou po dobu vyhlášení nouzového stavu vykonávat.

Jak to funguje

 • OSVČ podá žádost na MPO přes online formulář (bude na stránkách MPO)
 • přiloží čestné prohlášení (žádné další přílohy není třeba přikládat)
 • formulář odešlou MPO nejlépe elektronicky (můžete zaslat poštou)

Výše čerpání

Ošetřovné lze čerpat ve výši 400 Kč za kalendářní den. Nárok na ošetřovné nemají OSVČ, které:

 • pobírají invalidní nebo starobní důchod,
 • jsou současně zaměstnání,
 • pobírají rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství.

Kompenzační bonus

Podmínky k čerpání kompenzačního bonusu se zpřísnily. Tato pomoc je určena pro:

 • OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020,
 • společníky vybraných s. r. o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky, která má nejvýše 2 společníky nebo se jedná o rodinné s. r. o.,
 • osoby pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), které byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění. . Podmínkou čerpání bonusu je převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních opatření.

Jak to funguje

 • OSVČ/ dohodář podá žádost na finanční úřad přes online formulář
 • přiloží čestné prohlášení (žádné další přílohy není třeba přikládat)
 • formulář odešle finančnímu úřadu elektronicky, datovou schránkou, osobně nebo poštou
 • OSVČ nejpozději 2 měsíce po skončení bonusového období tj. předběžně do 21. 1. 2021
 • dohodář nejpozději do 30. 11. 2020

Nevíte-li si rady s vyplněním aplikace, v článku Jak požádat o kompenzační příspěvek aneb pětadvacítka v praxi. naleznete přesný návod, jak na to.

Výše a termín čerpání

Ošetřovné lze čerpat ve výši 500 Kč za kalendářní den zákazu nebo ohrožení podnikání. Bonusové období je rozděleno do dvou období:

  1. období trvá od 5. října do 4. listopadu 2020. Žadatel tak může čerpat celkem 15 500 Kč.
  1. období trvá od 5. listopadu do 21. listopadu 2020. Žadatel tak může čerpat celkem 8 500 Kč.

Nebude se přihlížet na souběh se zaměstnáním, ale na dominantní zdroj obživy v období od 1. června do 30. září 2020. Pokud OSVČ podniká v těchto oborech, vzniká jí nárok na kompenzační bonus:

 • provozování restauračních zařízení a barů;
 • provozování hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů a diskoték;
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních či filmových představení;
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin;
 • provozování cirkusů a varieté;
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí;
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí;
 • pořádání veletrhů;
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť či wellness zařízení;
 • provozování zoologických zahrad;
 • provozování muzeí, galerií, výstav, hradů, zámků a dalších historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Pokud OSVČ podniká v oboru, který na výše uvedené obory přímo navazuje a od června do září 2020 omezení jejich činnosti přesáhlo 80 %, má rovněž nárok na čerpání bonusu. Zároveň však navazující činnost musí být majoritním příjmem, ke kterému neexistuje snadná substituce (např. šatnář, trenér).

Kompenzační bonus NELZE kombinovat s jiným programem na pomoc z programu COVID.

Další dotační a peněžní programy

 • Covid III – Úvěry ze záručního programu COVID III, týká se OSVČ a podniků až do 500 zaměstnanců. Lze čerpat do 31. prosince 2020.

 • Covid – Ubytování – týká se hromadných ubytovacích zařízení. Dotace činí 100 až 330 Kč na pokoj/noc za období, kdy musela být zařízení uzavřena. Rozhodné období pro podporu je od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020, tj. 72 dní. O dotaci lze žádat do 31. října 2020.

 • Antivirus Plus (bývalý antivirus A) a B – Z bývalého Antiviru A (vysvětlili jsme v našem článku) se stál Antivirus Plus. Stát částečně kompenzuje firmám vyplacené náhrady mzdy, a to včetně odvodů. Program poběží do konce roku 2020. Zaměstnavatelé, na které dopadla nařízení vlády v souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem, dostanou na tyto zaměstnance od státu 100 % mzdových nákladů zpětně od 1. října s tím, že ze 39 000 na 50 000 korun se zvýší maximální měsíční hranice na osobu. Antivirus B je schválen do konce října 2020.

 • Odklad daní pro hospody a sportoviště – podnikatelé podnikající v pohostinství nebo v provozování sportovišť si mohou odložit platby DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Odklad lze využít do konce roku 2020 zasláním oznámení finančnímu úřadu, že splňují podmínky generálního pardonu ministryně financí. Žádost lze zaslat i e-mailem.

Pokud chcete požádat o odklad daní pro hospody nebo sportoviště, přečtěte si článek Liberační balíček - druhá vlna korona pomoci pro podnikatele, kde naleznete návod, jako vyplnit žádost v online aplikaci.