(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Jak požádat o kompenzační příspěvek aneb pětadvacítka v praxi.

28. duben 2020

Živnostníci mohou žádat o kompenzační příspěvek od 12.4. Na stránkách Finanční správy si vyplní formulář v online aplikaci ve 3 jednoduchých krocích:

1. Požadovaná částka

Vyberte období, za níž chcete čerpat kompenzační bonus. Období v rozmezí 12. 3. až 30. 4. je přednastaveno.

2. Údaje o daňovém subjektu

Do druhého kroku doplníte osobní údaje, DIČ a kontakt (telefon a email). Součástí tohoto kroku je i bankovní spojení. Pozor! Musí být v české měně.

3. Údaje k podání

Uveďte místně příslušný finanční úřad, pod jehož působnost patříte.

4. Čestné prohlášení

Poslední krok obsahuje čestné prohlášení, které se vygeneruje na základě jména, adresy, data narození a DIČ.

Hotovo! Vygeneruje se PDF soubor, který odešlete 4 způsoby:

  • emailem na emailovou adresu finančního úřadu uvedenou v průvodním dopisu (je to druhá strana PDF souboru) - při posílání emailem si PDF vytiskněte, podepište a naskenujte
  • datovou schránkou
  • osobně
  • datovou schránkou jiného subjektu