(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Přišli jste kvůli koronaviru o značnou část příjmu a nemáte na uhrazení daně? Platbu daně si odložte.

14. říjen 2020

Pokud jste se ocitli bez příjmů z důvodu pandemie, můžete požádat finanční úřad o odklad platby daně nebo o rozložení platby do několika splátek.

Jako na to?

Finanční úřad stanovil 3 podmínky:

 • žádost
 • správní poplatek
 • důvody

Žádost

Žádost o posečkání nemá povinný formulář, můžete ji tedy zformulovat v několika větách. V žádosti musí být uvedeno:

 • důvod, proč žádáte o odklad daně,
 • návrh termínů splátek nebo termínu, do kdy bude daň uhrazena,
 • identifikátor daňového subjektu (DIČ)

Žádost lze podat ideálně elektronicky nebo i osobně na podatelně do 31. 12. 2020. Vzor žádosti naleznete ZDE nebo na stránkách finanční správy ČR. Nezapomeňte přiložit přílohy, které prokazují překážku úhrady daně.

Správní poplatek

Za žádost o posečkání se hradí správní poplatek 400 Kč. Pokud žádost doručíte finančnímu úřadu do konce roku, správní poplatek za podání žádosti bude prominut, nebudete za něj platit.

Důvody

Žádost musí obsahovat zákonný důvod, jenž musí být doložený. Zákonné důvody dle § 156 odst. 1 daňového řádu jsou:

 • neprodlená úhrada daně by znamenala vážnou újmu,
 • platba daně by ohrozila vaši výživu nebo výživu osob na vás odkázaných,
 • neprodlená úhrada by vedla k zániku podnikání, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,

Při obtížích při úhradě daně způsobenými mimořádnými opatřeními z důvodu výskytu koronaviru můžete finančnímu úřadu dokládat všechny relevantní doklady, kterými prokážete:

 • vliv karanténního opatření,
 • nemoc,
 • nutnou péči o člena domácnosti (může se týkat vás osobně nebo členů domácnosti)
 • seznam stornovaných zájezdů/letenek/vstupenek/akcí a související korespondenci,
 • porovnání výše obsazenosti nebo tržeb vůči předchozímu období,
 • prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele
 • jiné doklady