(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Jak ovlivní můj celosvětový příjem vrácení daně?

8. říjen 2020

Ve většině zemí občané a cizinci s trvalým pobytem mají povinnost odvádět daň z celosvětového příjmu. Pokud jste v dané zemi žili déle než 6 po sobě jdoucích měsíců, jste považováni za „běžného rezidenta". V takovém případě máte neomezenou daňovou povinnost a musíte v dané zemi platit daň z vašich celosvětových příjmů.

Celosvětový příjem se používá k výpočtu zdanitelného příjmu. Jedná se o mzdy zaměstnanců, příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, příjmy z podnikání, pronájmu či příjmy z kapitálového majetku. Tedy veškeré příjmy, které jste měli v daném roce po celém světě.

Co je „Místní příjem”?

Místní příjem je částka z vaší domovské země nebo kterékoliv jiné země, kde máte trvalé bydliště.

Například, pokud jste občanem Německa, ale máte trvalý pobyt v Itálii, za váš místní příjem je považován příjem z Itálie. V Německu již nemáte trvalé bydliště.

Jak váš celosvětový příjem ovlivní vaše daňové přiznání (dluh/přeplatek)?

Aby nedocházelo k dvojímu zdanění, existují mezi určitými zeměmi dohody. Pokud dohodu mezi sebou dané státy mají, bude zohledněno, že jste již danou daň platili v zahraničí. Jednou z metod je metoda vynětí.

Metoda vynětí

Při použití metody vynětí příjmů rezident přizná své celosvětový příjmy, avšak příjmy ze zahraničí jsou vyjmuty ze základu daně před výpočtem daňové povinnosti. Nejsou tedy zdaněny ve státu rezidenta.

Příjmy generované v zahraničí jsou v daňové zemi osvobozeny od daně a podléhají výhradě postupu zajištění. To znamená, že příjmy jako dávky v nezaměstnanosti nebo rodičovské příspěvky slouží k určení daňové sazby, aniž byste museli platit daně sami.

Metoda zápočtu

Jedná se o používanější metodu. Metoda zápočtu daně spočívá ve snížení daně vypočtené z celosvětových příjmů o daň zaplacenou v zahraničí. Mohu se rozhodnout, kde chci, aby byl můj celosvětový příjem zdaněn?

Záleží na tom, kde jste byli daňovým rezidentem a berte na vědomí, že se podmínky při podání daňového přiznání mohou v jednotlivých zemích lišit. Ve většině případů musí být splněna podmínka, že alespoň 90 % z celosvětového příjmu by mělo pocházet ze země, kde podáváte daňové přiznání, abyste si mohli uplatnit všechny daňové úlevy a slevy na dani, (například u Belgie stačí pouze 75 %).

Ukážeme si to na příkladu:

Adriano pracoval v roce 2019 4 měsíce v Německu (příjem 12 000 EUR), 2 měsíce v Belgii (příjem 2 000 EUR) a 6 měsíců v Portugalsku, jeho domovské zemi (příjem 3 700 EUR). Adriano by byl daňovým rezidentem v Portugalsku a měl by si zde vyplnit daňové přiznání. Nemůže mít neomezenou daňovou povinnost v Belgii, protože 75 % jeho celosvětového příjmu není z Belgie. Ani 90 % jeho celosvětového příjmu není z Německa. Nicméně, jeho příjem mimo Německo nepřekračuje limit základního daňového odpočtu 6 876 EUR, který je podle německého daňového zákona určen pro Portugalsko pro daňový rok 2019. Tímto má neomezenou daňovou povinnost v Německu a může dokonce požádat o vrácení daně.

Pokud si stále nejste jisti, jak se vypořádat s celosvětovými příjmy, kontaktujte nás a požádejte o konzultaci.