Konec odvodových prázdnin pro OSVČ. Kdy máte znovu platit zálohy?

27. srpen 2020

V důsledku pandemie koronaviru byli OSVČ osvobozené od placení záloh na pojistné (zdravotní i sociální). Zálohy se nemusely hradit v období od března do srpna 2020.

OSVČ za celé “odvodové prázdniny” ušetřila na zálohách celkem 29 376 Kč (při placení minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění).

Kdy opět zahájit placení záloh?

Povinnost placení záloh nastává v období od měsíce září 2020.

Kdy zaplatit zálohu na sociální pojištění?

Zálohu za září 2020 ve výši 2 544 Kč musí OSVČ poukázat na účet ČSSZ maximálně do 30. 9. 2020, protože záloha je splatná od prvního do posledního dne měsíce, za který se platí.

V případě, že má OSVČ povinnost platit vyšší než minimální zálohy na sociální pojištění, rozdíl mezi minimální a skutečnou výší záloh za uplynulý půlrok doplatí po podání přehledu pro ČSSZ v roce 2021. Odpuštěné zálohy na pojistné zahrne do přehledu, jakoby byly zálohy placené za celé období v plné výši.

Kdy zaplatit zálohu na zdravotní pojištění?

Zálohu za září 2020 ve výši 2 352 Kč musí OSVČ poukázat na účet zdravotní pojišťovny maximálně do 8. 10. 2020, protože záloha je splatná do osmého dne měsíce následujícího po měsíci, za který se platí.

Rozdíl mezi skutečnou výší zálohy (pokud je vyšší než minimální) OSVČ zaplatí podobně jako u sociálního pojištění, po podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu v roce 2021.

Co v případě, že OSVČ uhradila zálohy na březen už v březnu?

Pokud OSVČ již uhradila zálohy za březen, březnová záloha bude použita jako záloha za měsíc září. OSVČ tedy zahájí platbu záloh až v říjnu.