(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Proti koronaviru Antivirem (pro zaměstnavatele)

6. duben 2020

Vláda schválila pomoc i pro zaměstnavatele, jejichž podnikání bylo omezeno kvůli opatřením proti koronaviru. Program pro zaměstnavatele s názvem Antivirus má pomoci firmám lépe zvládnout situaci a zachovat zaměstnanost.

Pomoc se nedotkne všech zaměstnavatelů

Antivirus je oficiálně spuštěn 6.4.2020 ve 12:00. Zaměstnavatelé pro nárok na kompenzaci musí splnit několik podmínek:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď
 • Zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody
 • Zaměstnavatel musí prokázat, že překážka v práci vznikla v důsledku koronaviru (uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády), čímž zaměstnanci znemožnil zaměstnavatel vykonávat práci (nařízení karantény)

Jak to funguje?

 • Zaměstnavatel musí podat žádost o příspěvek z programu Antivir na úřadě práce
 • V žádosti požádá o refundaci vyplacených náhrad mezd (úplných nebo částečných) po skončení vykazovaného období. To znamená, že o vrácení žádá na začátku dalšího měsíce, tj. za březen požádá na začátku dubna.
 • Žádost musí být podána elektronicky od 6.4.2020
 • úřad práce v průběhu několika dní vyplatí příspěvek

Výše kompenzace pro zaměstnavatele

Výše kompenzace pro zaměstnavatele je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč) a závisí na důvodech, pro které vznikly zaměstnancům důvody na překážku v práci. O příspěvek se může požádat ve dvou režimech:

Režim A - druh překážky:

 • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku
 • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy

Režim B - druh překážky:

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Jak dlouho bude zaměstnavatel dostávat tento příspěvek?

Program spadá do kompetence Úřadu práce ČR, který příspěvky vyplácí. Výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, proto bude nezbytné u každého zaměstnance rozlišovat důvod vzniku překážky v práci. . Manuál pro zaměstnavatele k Programu Antivirus ke stažení ZDE.