Daňové přiznání (formulář 100) v Lucembursku

6. duben 2020

Pracoval jsem v Lucembursku. Mám nebo nemám povinnost podat v této zemi daňové přiznání?

Jako zaměstnanec mám povinnost podat daňové přiznání pokud:

 • jsem pracoval v Lucembursku minimálně 9 měsíců v příslušném daňovém roce a:
  • můj roční příjem přesáhl 100 000 EUR,
  • v případě více příjmů nebo penzí zdanitelných v Lucembursku přesahuje roční příjem 36 000 EUR (pro daňovou třídu 1 ) nebo je vyšší než 30 000 EUR (pro daňové třídy 1A) - například: daňový poplatník má více placených aktivit u několika zaměstnavatelů současně,
 • manželé, z nichž jeden je rezident Lucemburska a druhý je nerezident - rezident je povinen podat daňové přiznání, ale rozhodli se pro společné zdanění a přechodně obdrželi daňovou třídu 2,
 • nerezident podá také, pokud ho k tomu finanční úřad vyzve,
 • daňoví poplatníci, jejichž zdanitelný příjem v Lucembursku nepodléhá srážkové dani.

Ke zdanitelnému příjmu, který nepodléhá srážkové dani, patří:

 • příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti,
 • příjmy z pronájmu nemovitostí na území Lucemburska,
 • příjmy placené zahraničním zaměstnavatelem,
 • penze placené zahraničním penzijním fondem,

Daňové přiznání mohu podat, pokud:

 • se rozhodnu a chci být daněn jako rezident - obdržím stejné odečty, výhody a slevy na dani jako rezidenti,
 • podávám společné daňové přiznání s maželem/ manželkou, abychom mohli obdržet daňovou třídu 2,
 • podávám společné daňové přiznání s partnerem/ partnerkou, abychom byli přiřazeni do daňové třídy 2,
 • jsem obdržel domácí podíly na zisku /tantiémy/ nižší než 100 000 EUR,
 • žiji s manželem,/manželkou, přičemž jeden je rezident a má daňovou povinnost (zároveň má tento rezident 90 % příjmu v domácnosti v daném roce) a druhý je nerezident a rozhodnou se pro společné zdanění v Lucembursku.

Pokud máte příjmy z dividend, penzí, ředitelských odměn, více k daňovým povinnostem najdete zde: www.guichet.public.lu

Roční daňové vyrovnání


Daňový poplatník, který nesplňuje podmínky pro podání daňového přiznání, může podat žádost o daňové vyrovnání /formulář 163/. Toto roční daňové vyrovnání je výhodné, pokud:

 • daňový poplatník v průběhu roku ukončí vzdělávání a nastoupí do zaměstnání v Lucembursku,
 • měl zaměstnanec nebo důchodce v průběhu ročního období variabilní nebo nulovou měsíční odměnu,
 • je v Lucembursku výdělečně činný pouze část roku /s vyjímkou ukončení profesní činnosti v průběhu roku/,
 • chce uplatnit určité daňové výhody, například mimořádné výdaje na děti.

Mimořádné výdaje na děti lze získat za těchto podmínek:

 • daňový poplatník nežije s dítětem ve společné domácnosti, ale platí na vybavení, vzdělání a vývoj dítěte (pokud je dítě starší 21 let, musí být studentem denního studia a studijní obor trvá déle než 1 rok), přičemž placená částka představuje většinu z nákladů poplatníka,
 • je povinen přiložit různé podpůrné doklady o nákladech, o nichž tvrdí, že zaplatil a finanční úřad si vymezuje právo na vyžádání dodatečných podkladů,
 • výše odečitatelné částky nesmí přesáhnout skutečně vynaložené náklady a 4020 EUR/ročne na dítě.

Pokud má dítě vlastní příjmy vyšší než 60 % životního minima, nelze o daňovou výhodu požádat.

Tento postup (na žádost) nemusí vést k refundaci daně. Žádost o roční daňové vyrovnání je proto výhodná pro daňové poplatníky pouze tehdy, pokud mohou skutečně očekávat vrácení srážkové daně odvedené zaměstnavatelem nebo důchodovým fondem.

zdroj: www.guichet.public.lu

Pro více informací o možnosti vrácení daně z Lucemburska navštívte náš web.

Napište nám