Liberační balíček - druhá vlna korona pomoci pro podnikatele

30. říjen 2020

Po vyhlášení nouzového stavu se z rozhodnutí vlády musely zavřít gastro provozovny, bary, sportoviště, hrady a zámky. Zrušily se kulturní, hudební a sportovní akce. Nový liberační balíček má pomoci podnikatelům právě z těchto zasažených oborů.

Obsah balíčku

Liberační balíček obsahuje tři druhy pomoci podnikatelům zasažených oborů:

 • jsou odloženy úhrady daně z přidané hodnoty (DPH), u níž došlo ke splatnosti v období nouzového stavu
 • je prominuta záloha na daň z příjmů fyzických a právnických osob, u níž došlo ke splatnosti v období nouzového stavu
 • je prominuta záloha na silniční daň na rok 2020.

Daň z příjmů

Pomoc pro podnikatele se dotkne daně z příjmů fyzických a právnických osob, jejichž převažující příjmy jsou dosaženy z činnosti některého z výše zmíněných dotčených oborů, na které se vztahují vládní zákazy. Podnikatelé musí podat oznámení, čímž dojde k automatickému prominutí záloh daní z příjmů, které mají splatnost v období od 15. 10. do 15. 12. 2020.

Silniční daň

Podnikatelům, jejichž převažující příjmy jsou dosaženy z činnosti některého z výše zmíněných dotčených oborů, na které se vztahují vládní zákazy, jsou prominuty zálohy na silniční daň na rok 2020, splatné 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020. **Podnikatelé musí podat oznámení, čímž dojde k automatickému prominutí záloh na silniční daň na rok 2020.

Poznámka: Prominutím záloh na dani silniční a dani z příjmů nedochází k prominutí samotné daně.

Daň z přidané hodnoty

Plátcům DPH finanční úřad promine úrok z prodlení, který vznikl na dani z přidané hodnoty:

 • u měsíčních plátců DPH v období za září, říjen a listopad 2020
 • u čtvrtletních plátců DPH za III. čtvrtletí 2020

Podmínkou je úhrada daně k DPH nejpozději dne 31. 12. 2020. Plátcům DPH je prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty. O prominutí úroku z prodlení musí podnikatelé finanční úřad požádat.

Jak to funguje?

Nárok na pomoc z liberačního balíčku musí daňový subjekt oznámit příslušnému finančnímu úřadu:

 • e-mailem
 • osobně
 • poštou
 • datovou schránkou

Oznámení lze podat prostřednictvím online aplikace na stránkách Finanční správy ČR.

Jak vyplnit

Aplikace se skládá ze dvou kroků:

 • v 1. kroku žadatel vyplní údaje o daňovém subjektu: Typ daňového subjektu (FO, PO), jméno (název), DIČ, rodné číslo, kontaktní údaje

 • v 2. kroku uvede údaje o podání: název FÚ, kdo žádost podává.

Aplikace vygeneruje žádost, kterou stačí podepsat a podat do konce roku 2020 na příslušný finanční úřad.

Podáním žádosti podnikatelský subjekt prohlašuje, že splňuje podmínky generálního pardonu ministryně financí.


Přehled dalších dotačních programů najdete v článku Dotační programy pro podnikatele.