Formulář Potvrzení zahraničního daňového úřadu a jak ho vyplnit

Aktualizováno: 2. srpen 2023
Publikováno: 21. červen 2021

Cizinci pracující v České republice mohou za určitých podmínek dosáhnout na slevy na dani stejně jako rezidenti ČR, budou k tomu potřebovat vyplnit formulář Potvrzení zahraničního daňového úřadu.

Pro uplatnění slev na dani v plném rozsahu musí mít příjem z České republiky nejméně 90 % všech celosvětových příjmů. K prokázání 90 % příjmu z České republiky slouží formulář Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů. Je určen pro poplatníky s daňovou rezidencí v členském státu EU, nebo státu tvořící EHP a týkající se nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění.

POTVRZENÍ PRO ROK zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), pouze pokud se jedná o poplatníka s daňovou rezidencí v členském státu Evropské unie, nebo státu tvořícího EHP a týkající se nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění podle § 15, § 35ba, § 35c ZDP ke stažení ZDE.


Proč potřebuje cizinec v České republice formulář Potvrzení zahraničního daňového úřadu?


Potvrzení pro rok slouží jako potvrzení toho, že jeho příjmy v Česku tvoří alespoň 90 % všech vašich příjmů, a tak má nárok na slevu na děti či na manžela / manželku. Kromě jedné sekce ho vyplní on sám a odnese na finanční úřad země, ve které měl minimální příjmy (max. 10 % ze všech příjmů).

V Česku o slevu na manžela / manželku může žádat pouze tehdy, pokud příjmy manžela / manželky nepřekročí 68 000 Kč ročně. Na slevu na dítě dosáhne pouze tehdy, pokud s ním děti opravdu bydlí ve společné domácnosti a jeho příjem byl vyšší než 103 800 Kč (částka platí pro daňové přiznání za rok 2023).

Kdo vydává potvrzení? Jak jej získat?


Formulář potvrdí daňový úřad země, ve které má poplatník nižší příjmy, vyplněním oddílu č. 4.

Příklad:

Hans Miller je z Německa. Pracuje v ČR jako projektový manažer. Z Německa má také příjem, který ale není vyšší než 10 % jeho celosvětových příjmů. Jak si může uplatnit slevy na dani, pokud má manželku na mateřské a 2leté dítě?

Hans k daňovému přiznání přiloží i podepsané Potvrzení zahraničního daňového úřadu.

Jak Potvrzení zahraničního daňového úřadu vyplnit?


Oddíl I. – Hans v této sekci vyplní údaje o sobě, jeho příjem v zahraničí a adresu v zahraničí.

Oddíl II. – V této sekci Hans vyplní údaje o manželce a také její příjem v zahraničí.

Oddíl III. – V této sekci vyplní Hans informace (jméno, datum narození a délku společného pobytu) o dětech, které s ním žily v jedné domácnosti a za které si žádá slevu na děti, a také podepíše prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených informací.

Oddíl IV. – Tuto sekci za Hanse vyplní a podepíše zahraniční daňový úřad.

Potřebujete pomoci s vyplněním Potvrzení nebo daňového přiznání? Kontaktujte nás.

Chci pomoct s daněmi