(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Co je Potvrzení pro rok a jak ho správně vyplnit

21. červen 2021

Takzvané Potvrzení pro rok může být trochu oříšek, proto jsme v tomto článku odpověděli na nejčastější otázky a sestavili přehledný návod, jak ho vyplnit správně.

Proč Potvrzení pro rok potřebuji?

Potvrzení pro rok slouží jako důkaz toho, že vaše příjmy v Česku tvoří alespoň 90 % všech vašich příjmů, a tak máte nárok na slevu na děti či na manžela / manželku. Kromě jedné sekce ho vyplníte vy a odnesete na finanční úřad země, ve které jste měli minimální příjmy (max 10 % ze všech příjmů). V Česku o slevu na manžela / manželku můžete žádat pouze tehdy, pokud jejich příjmy nepřekročí 68 000 Kč ročně. Na slevu na dítě dosáhnete pouze tehdy, pokud s vámi děti opravdu bydlí.

Kdo potvrzení vydává? Jak jej získám?

Formulář si musíte obstarat sami buď na stránkách finanční správy. Potvrdí vám jej daňový úřad země, ve které máte menší příjmy – vyplní za vás oddíl č. 4.

Příklad:

Anna Kováčová je Slovenka žijící se svými dětmi v Praze. Všechny její příjmy pochází ze zaměstnání na území České republiky. Chce uplatnit slevu na děti. Aby to mohla udělat, musí dokázat, že 90 % jejích příjmů pochází z Česka – k tomu jí pomůže Potvrzení pro rok. Vyplní do něj osobní údaje včetně adresy a příjmu v zahraniční zemi (Slovensku) a nechá posvětit slovenským finančním úřadem.

Jak potvrzení správně vyplním?

Podívejte se na náš přehledný návod, jak potvrzení vyplnit.

Oddíl I. – V této sekci vyplníte údaje o sobě, váš příjem v zahraničí a vaši adresu v zemi, ve které si žádáte o slevu - Česku.

Oddíl II. – V této sekci vyplníte údaje o vašem manželovi / manželce a také jeho příjem v zahraničí.

Oddíl III. – V této sekci vyplníte informace (jméno, datum narození a délku společného pobytu) o dětech, které s vámi žily v jedné domácnosti a za které si žádáte slevu na děti, a podepíšete prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených informací.

Oddíl IV. – tuto sekci za vás vyplní a podepíše zahraniční daňový úřad.

Chci podat daňové přiznání.