Vediete si podvojné účtovníctvo? Podaním daňového priznania daňová povinnosť nekončí.

Vediete si podvojné účtovníctvo? Podaním...

Podnikajúce fyzické osoby, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, a právnické osoby nemajú podaním daňového priznania splnenú daňovú povinnosť.

Okrem daňového priznania musia totiž podať aj účtovnú závierku. Keďže majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, účtovnú závierku musia podať tiež elektronicky.

Účtovná závierka musí byť zostavená, podaná a vložená do registra účtovných závierok najneskôr v termíne na podanie daňového priznania.

Termín pre podanie účtovnej závierky

Zákon ustanovuje povinnosť na účely podania daňového priznania uložiť zostavenú účtovnú závierku do registra účtovných závierok (vkladá daňový úrad) najneskôr v termíne na podanie daňového priznania. To znamená, že ak účtovná jednotka podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 napríklad v termíne do 30. 9. 2020, tak je účtovná jednotka povinná podať účtovnú závierku do konca septembra. Následne ju daňový úrad vloží do registra účtovných závierok.

Ako vyplniť účtovnú závierku?

Rovnako ako majú právnické osoby možnosť vyplniť si daňové priznanie v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk, bude si môcť v aplikácii vyplniť aj účtovnú závierku. Už čoskoro...

Pokiaľ SZČO účtujúca v podvojnom účtovníctve alebo právnická osoba využije službu e-podanie na podanie daňového priznania, účtovnú závierku podáme spolu s daňovým priznaním. Za elektronické podanie účtovnej závierky už neplatí žiadny poplatok.

Ako funguje podanie daňového priznania s účtovnou závierkou?

  1. SZČO si v aplikácii spracuje daňové priznanie / právnická osoba si v aplikácii spracuje daňové priznanie
  2. v kroku 3 vyberie e-podanie
  3. zaplatí za spracovanie daňového priznania s e-podaním 28.90 €
  4. v aplikácii si spracuje účtovnú závierku (už čoskoro)
  5. zaplatí za spracovanie účtovnej závierky 6.90 € (za daňové priznanie a účtovnú závierku zaplatí spolu 35.80 €)
  6. na email podpora@neotax.sk odošle plnú moc vo formáte PDF
  7. daňové priznanie a účtovnú závierku podáme na daňový úrad
  8. správca dane vloží účtovnú závierku do registra účtovných závierok

Účtovnú závierku si spracujete jednoducho a rýchlo na www.OnlinePriznanie.sk. už čoskoro.

Predchádzajúci článok Ďalší článok