Na aké číslo účtu zaplatiť daň z príjmu?

Na aké číslo účtu zaplatiť daň z príjmu?

V daňovom priznaní vám vyšla daň k úhrade. Na aké číslo účtu zaplatiť daň z príjmov?

Finančná správa nedisponuje jedným univerzálnym účtom, na ktorý si zaplatíte vzniknutú daň. Účet je potrebné si "poskladať". Číslo účtu sa skladá z 6 číselného predčíslia a 10 miestneho čísla účtu tzv. OÚD. Nasleduje lomítko a kód Štátnej pokladnice. V závislosti od toho, aký druh dane idete zrovna platiť, si zvolíte predčíslie účtu. Ak platíte daň z príjmu fyzickej osoby z daňového priznania typu A alebo B, zvolíte predčíslie 500208.

Každý daňovník má pridelené vlastné číslo účtu – osobné číslo daňovníka (OÚD). To si môže vygenerovať formou generátora na stránkach Finančnej správy. Stačí vložiť rodné číslo alebo DIČ, opísať kontrolný kód a vyhľadať.

Generátor nenašiel moje OÚD. Čo teraz?

Kontaktovali sme Finančné riaditeľstvo v Banskej Bystrici, ako zaplatiť daň, keď generátor z rodného čísla nevygeneroval OÚD.

Ak Vám generátor po zadaní potrebných údajov OÚD nenájde, bude daňovníkovi po spracovaní daňového priznania pridelené a odoslané poštou na adresu. Variabilný symbol pri platbe uvedie 1700992020.

Povedané po lopate: "Kým daňový úrad nespracuje vaše daňové priznanie a nepošle list s pridelým OÚD, neviete si vygenerovať IBAN a uhradiť daň."

Ako postupovať, keď list z daňového úradu nedorazí do 31.3.?

Povinnosť podať daňové priznanie je do 31.3. Keď daňový úrad nestihne spracovať vaše daňové priznanie do 31.3., musíte s platbou dane počkať.

Spracovať daňové priznanie

Daňové priznanie bolo podané v termíne, no list stále neprišiel. Nechcem platiť pokutu!

Daňové priznanie bolo podané v termíne. Oneskorenie generovania OÚD je spôsobené na strane daňového úradu. Daňovník, ktorý podá daňové priznanie v termíne a proces spracovania mu znemožňuje uhradiť daň do konca marca, ju uhradí síce po termíne, ale daňový úrad mu pokutu nevyrubí.

List s OÚD prišiel. Ako ďalej postupovať?

Po pridelení OÚD treba vyskladať ešte IBAN. Na zjednodušenie procesu môžete použiť generátor IBAN pre účet v Štátnej pokladnici. Zadáte predčíslie pre daň z príjmov fyzickej osoby 500208 a vaše OÚD a generátor zobrazí hotový IBAN pre platbu dane. Predčíslie pre nerezidentov je 500216.

Postup pri generovaní IBANu k platbe dane je nasledovný:

  • do generátora OÚD vložte svoje DIČ alebo rodné číslo
  • opíšte kód z obrázku a vygenerujte OÚD
  • OÚD vložte do generátora IBAN
  • predčíslie zadajte 500208 pre fyzické osoby
  • kliknite na Generuj

Daň uhradíte pod variabilným symbolom 1700992020.


Základom je podať daňové priznanie v termíne. Preto spracovanie priznania neodkladajte a vypracujte si ho v našej inteligentnej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk. Daňové priznanie vám pripravíme vo formátoch PDF aj XML. Je vám k dispozícii ihneď po zaplatení.

Predchádzajúci článok Ďalší článok

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.