Index daňovej spolahlivosti

Ministerstvo financií SR plánuje veľké zmeny v daňovom poriadku. Okrem iného chce zaviesť tzv. hodnotenie daňovníkov. Čo to znamená a na čo je to dobré?

Ministerstvo chce nadviazať na už existujúci index daňovej spoľahlivosti. Ten je ešte kostrbatý a dá sa povedať, že v plienkach. Cieľom je odmeniť daňovníkov, ktorí si riadne plnia svoje daňové povinnosti, a naopak, zaviesť postihy pre tých daňovníkov, ktorí si svoju povinnosť voči daňovému úradu neplnia. Index daňovej spoľahlivosti je teda nástroj, ako previesť toto hodnotenie.

O novinkách v daňovom poriadku sme informovali v článku Biele kone nie sú len na dostihoch. Podvody s DPH sú národným športom.

Index daňovej spoľahlivosti v súčasnosti

Index daňovej spoľahlivosti už existuje. Je málo prepracovaný, nie je jasne definovaný a nie je verejne dostupný. To sa má v najbližších mesiacoch zmeniť.

Momentálne funguje na princípe individuálneho informovania daňovníkov, ktorým na základe vyhodnotenia vznikol nejaký benefit.

Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) už mieri do parlamentu. Ak ju parlament schváli a prezidentka podpíše, vstúpi do platnosti od 1. januára 2022.

Na koho sa bude vzťahovať index daňovej spoľahlivosti

Hodnotenie je primárne cielené na podnikateľov registrovaných k dani z príjmov a právnické osoby. Hodnotenie sa nedotkne zamestnancov.

Verejný zoznam daňovníkov s indexom daňovej spoľahlivosti

Zoznam spoľahlivých či nespoľahlivých daňovníkov momentálne nie je verejný. Má ho k dispozícii iba Finančná správa SR. To sa má zmeniť. Zoznam bude verejne dostupný a finančná správa ho bude priebežne aktualizovať. Prvé zverejnenie má byť k 30. 6. 2022.

Zoznam bude obsahovať:

  • meno a priezvisko,
  • adresu trvalého pobytu alebo miesto podnikania (u fyzickej osoby) a obchodné meno alebo názov a sídlo (u právnickej osoby),
  • identifikačné číslo organizácie - IČO,
  • daňové identifikačné číslo,
  • index daňovej spoľahlivosti.

Výhody pre spoľahlivých daňovníkov

Index bude mať nastavené výhody pre spoľahlivých daňovníkov tak, aby boli motivujúce k plneniu daňových povinností a zaradil sa tak medzi vysoko spoľahlivých. Výhody budú rozdelené do dvoch skupín:

  • vysoko spoľahliví daňovníci
  • spoľahliví daňovníci

Nespoľahliví daňovníci by mali mať pri daňovej kontrole kratšie lehoty pre doplnenie nedostatkov v daňovom priznaní. Index tiež počíta s vyššími poplatkami daňovému úradu.

Novelu zákona ešte musí schváliť parlament a podpísať prezidentka. Článok budeme aktualizovať.

Sledujte nás aj na Facebooku a už vám žiadna novinka neutečie.

Predchádzajúci článok Ďalší článok

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.