Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní: Česká republika

Aktualizovaný: 26. Január 2024
Publikovaný: 18. Február 2022

Najviac Slovákov v zahraničí pracuje práve v Českej republike. Keďže sa v ČR platí českou korunou, príjmy je potrebné prepočítať na eurá. Aplikácia však prepočet kumulatívnym kurzom NBS urobí za vás.

V ČR môžu mať Slováci tri druhy príjmov:

 • zo zamestnania,
 • z dohody,
 • z podnikania.


Ako zaniesť príjem zo zamestnania do aplikácie?


Príjem zo zamestnania potvrdzuje české Potvrzení o zdanitelných příjmech, ktoré tvorí aj povinnú prílohu k daňovému priznaniu.

 • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete čiastku uvedenú v riadku 1. na českom potvrdení s názvom: 1. úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti.
 • Riadok Celkové zaplatené dane v zahraničí pri príjmoch zo zamestnania nevyplňujte (do riadku napíšte 0).


Riadky Sociálne poistenie v zahraničí a zdravotné poistenie v zahraničí vyplníte takto:

 • Z potvrdenia opíšete sumu z riadku 15 s názvom úhrn pojistného do poľa so sociálnym poistným. Táto čiastka zahrňuje sociálne aj zdravotné poistné.
 • Do riadku ohľadom zdravotného poistenia uvediete nulu.


Čo v prípade, ak je riadok 15 v českom potvrdení prázdny?


Ak je na riadku 15 nula, je potrebné si odvody vypočítať „ručne”. Odvody tvoria 11 % príjmu z riadku 1 z českého potvrdenia. Odvody vypočítate ako hodnotu riadku 1 × 11 %.

Na príjem zo zamestnania v Českej republike sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda zápočtu na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa §45 ods. 3 písmena c Zákona o dani z príjmov sa však na príjem zo zamestnania v aplikácii použije metóda vyňatia, pretože je pre daňovníka výhodnejšia a zákon takúto výnimku umožňuje.

Ako zaniesť príjem z dohody do aplikácie?


Príjem z dohody potvrdzuje opäť české Potvrzení o zdanitelných příjmech, ktoré tvorí aj povinnú prílohu k daňovému priznaniu. Môže mať dve podoby podľa toho, či bola mzda zdanená zrážkovou alebo zálohovou daňou.*

*V prípade, že zamestnávateľ danil mzdu zálohovou daňou, postupujte podľa bodu Ako zaniesť príjem zo zamestnania do aplikácie. Potvrdenie sa v ničom nelíši.


Pri danení mzdy zrážkovou daňou, doplňte hodnoty do aplikácie takto:

 • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete čiastku uvedenú v riadku 1 na českom potvrdení s názvom: 1.  úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti.
 • Riadok Celkové zaplatené dane v zahraničí pri príjmoch zo zamestnania nevyplňujte (do riadku napíšte 0).


Odvody tvoria 11 % príjmu z riadku 1 z českého potvrdenia. Odvody vypočítate ako hodnotu riadku 1 × 11 %. Odvody obsahujú Sociálne poistenie v zahraničí aj zdravotné poistenie v zahraničí. Riadky v aplikácii vyplníte takto:

 • Do riadku so sociálnym poistným uvediete výsledok výpočtu: riadok 1 z českého potvrdenia × 11 %.
 • Do riadku ohľadom zdravotného poistenia uvediete nulu.

Ako zaniesť príjem z podnikania do aplikácie?


Pri príjmoch z českej živnosti nedokladáte na daňový úrad žiadne potvrdenie. Údaje do aplikácie vyplníte takto:

 • Do riadku Celkový príjem zo zahraničia napíšete súčet všetkých zaplatených faktúr z ČR.
 • Do riadku Celkové zaplatené dane v zahraničí opíšte údaj z riadku 91 z českého daňového priznania.

Riadky Sociálne poistenie v zahraničí a zdravotné poistenie v zahraničí vyplníte podľa prehľadu do poisťovien takto:

 • Do riadku so sociálnym poistením odpíšte hodnotu riadku 33 z prehľadu pre ČSSZ.
 • Do riadku so zdravotným poistením odpíšte hodnotu riadku 41 z prehľadu pre zdravotnú poisťovňu.

app_cssz_zp

Na príjem z podnikania v Českej republike sa v slovenskom daňovom priznaní uplatní metóda zápočtu. To znamená, že zaplatená daň v ČR sa v SR „započíta” a rozdiel sa doplatí na SR.

Spracujte si daňové priznanie v jednoduchej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk a vyplňte správne zahraničný príjem.

Vyplniť daňové priznanie


Potrebujete daňové priznanie v Českej republike? Spracujte si ho v aplikácii na www.OnlinePřiznání.cz.

Vyplniť české daňové priznanie