Darujte 2 % svojich daní a pomôžte neziskovým organizáciám. Daňové priznanie pomáha.

10. Február 2020

Fyzická aj právnická osoba má možnosť každý rok darovať 2 % svojich daní niektorej z neziskových organizácií, občianskemu združeniu či nadácii. Ich zoznam vedie notárska komora a nájdete ich TU.

Fyzická osoba môže darovať svoje 2 % (3 %) len jednej organizácii, pričom podiel zaplatenej dane musí byť najmenej 3 eurá. Právnická osoba je oprávnená darovať 1 % (2 %) aj viacerým neziskovkám, pričom minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

Fyzické osoby (občania a živnostníci), ktoré podávajú daňové priznanie sami, tak môžu urobiť priamo pri vyplňovaní priznania. V daňovom priznaní vyplnia vyhlásenie, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať organizácii, ktorú si dotyčná osoba sama vyberie. Pokiaľ občan alebo živnostník vykonával dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín, môže poukázať 3 % dane. V tomto prípade je potrebné doložiť potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktoré tvorí prílohu daňového priznania.

Ako poukáže fyzická osoba svoje 2 %?

Svoje 2 % môže fyzická osoba poukázať aj prostredníctvom našej aplikácie na www.OnlinePriznanie.sk.

Ako poukáže právnická osoba svoje 1 %?

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, môže priamo v daňovom priznaní vyhlásiť, že chce podiel zaplatenej dane poukázať niektorej organizácii, pre ktorú sa sama rozhodla. V prípade právnických osôb je výška podielu zaplatenej dane vo výške 1 %. V prípade splnenia podmienky darovania 0.5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel, môže právnická osoba poukázať 2 %. Aj právnické osoby môže svoje 1 % poukázať prostredníctvom našej aplikácie na na www.OnlinePriznanie.sk.

Zamestnanci, za ktorých ročné zúčtovanie vykonal zamestnávateľ, musia predložiť daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane najneskôr do 30. 4. 2020. Vyhlásenie je však po novom nutné podať na predpísanom tlačive Finančnej správy. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ najneskôr do 15. 4. 2020.

Projekt Daňové priznanie pomáha môžete podporiť darovaním 2 % zo zaplatenej dane a prispieť tak na vzdelávanie sa vo daňovej oblasti a na vývoj aplikácií pre neziskové organizácie, ktorým poskytneme našu aplikáciu bezplatne. Viac informácií o našej partnerskej neziskovej organizácii sa dozviete TU.