Prídavky na deti v Nemecku / Kindergeld

Aktualizovaný: 10. Január 2024
Publikovaný: 31. Marec 2022

Pracujete v Nemecku a máte deti? V tom prípade môžete požiadať o nemecké prídavky na deti.

Čo sú prídavky na deti, resp. Kindergeld?


Prídavky na deti, resp. Kindergeld sú finančným príspevkom pre rodičov, pričom sú určené na výchovu a výživu detí/dieťaťa. V Nemecku sú prídavky na deti považované za jedny z najdôležitejších príspevkov.

Mám nárok na detské prídavky?


Základným predpokladom pre vznik nároku na prídavky je povinné sociálne poistenie v Nemecku, ktoré automaticky získavate v súvislosti s vaším zamestnaním. Z uvedeného vyplýva, že ak pracujete v Nemecku, ste povinne sociálne poistený a pravdepodobne máte nárok na prídavky.


Nárok na prídavky vzniká aj v prípade, ak jeden z rodičov pracuje v Nemecku a deti žijú v domovskej krajine. resp. v inej krajine EÚ s druhým rodičom. V tejto súvislosti sa odlúčená rodina považuje za rodinu žijúcu v spoločnej domácnosti a prídavky môže poberať aj rodič pracujúci v Nemecku.

Ak sú prídavky vyplácané v domovskej krajine, môžu byť súčasne vyplácané aj z Nemecka. Tieto sa vypočítajú tak, že konečný súčet dávok z oboch krajín sa bude rovnať maximálnej sume v zahraničí. Inak povedané, prídavky z Nemecka za znížia o sumu prídavkov z domovskej krajiny.

Nárok na detské prídavky nevzniká pri čiastočnom úväzku minijob, keďže sa z neho neodvádzajú príspevky na sociálne a zdravotné poistenie.


Kto môže požiadať o prídavky na deti?


O prídavky môže požiadať len jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa, teda napr. matka, alebo otec dieťaťa, príp. adoptívny, či starý rodič.

V akej výške sú prídavky na deti?


Výška detských prídavkov je od 1. 1. 2023 v sume 250 € mesačne na každé dieťa. V roku 2024 zostávajú prídavky v nezmenenej čiastke.

Porovnanie s rokmi 2023 a 2022 :

RokPrvé a druhé dieťaTretie dieťaŠtvrté a každé ďalšie dieťa
2024250 €250 €250 €
2023250 €250 €250 €
2022219 €225 €250 €


Akým spôsobom je možné požiadať o prídavky na deti?


Žiadosť o prídavky na deti sa uplatňuje na príslušnom úrade Familienkasse prostredníctvom formulárov E 401* a E 411. K žiadosti budete potrebovať aj tieto kópie dokumentov:

  • rodný list dieťaťa - na preukázanie existencie dieťaťa,
  • sobášny list/rozsudok o rozvode/úmrtný list - na preukázanie rodinného stavu,
  • výplatné pásky/ročné zúčtovanie/Steuer ID - na dokladovanie príjmu.

*Od roku 2023 tento formulár nie je potrebné dokladať, všetky informácie o rodinnom stave a bydlisku si daňový úrad zistí vo vlastnej réžii.

Kedy môžem požiadať o prídavky na deti?


  • hneď po nástupe do pracovného pomeru - ak začínate pracovať v Nemecku,
  • hneď po prihlásení sa k pobytu - ak sa sťahujete do Nemecka,
  • hneď po narodení dieťaťa - ak sa dieťa narodilo v Nemecku.
Prečítajte si aj:

Minijob: čo by ste o ňom mali vedieť

Chceli by ste si privyrobiť v Nemecku a uvažujete o tzv. minijobe? Čo je minijob a čo obnáša?

Minijob


Ako dlho môžem poberať prídavky na deti?


Prídavky je možné poberať na každé dieťa do 18 rokov. Na staršie deti, resp. na deti vo veku do 25 rokov je tiež možné poberať prídavky, avšak za predpokladu ich ďalšieho vzdelávania na strednej, alebo vysokej škole. V tomto prípade je potrebné informovať o tejto skutočnosti úrad Familienkasse, a to prostredníctvom formulára E 402, ktorý potvrdzuje škola.

Hlásenie zmeny na Familienkasse


Ak už poberáte prídavky na deti, nezabudnite nahlásiť na Familienkasse každú zmenu týkajúcu sa vás alebo vášho dieťaťa. Môže ísť napr. o zmenu zamestnávateľa, zmenu bydliska, zmenu bankového účtu, či zmenu súvisiacu so štúdiom dieťaťa.

Prídavky na deti je možné získať až 6 mesiacov spätne.

Chcem získať prídavky na deti spätne


Potrebujete pomôcť so získaním, príp. s vyplnením, či s prekladom dokumentov?

Kontaktujte nás